Căn cứ Quyết định số… /QĐ-UBND của UBND TP. Cần Thơ V/v Ban hành Khung Kế hoạch thời gian năm học 2017-2018;

Căn cứ KH số …… của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Cần Thơ về thời gian năm học 2017 – 2018;

Thực hiện Kế hoạch hoạt động năm học 2017-2018 của BGH trường THPT Thực Hành Sư Phạm;

BCH Đoàn trường THPT Thực hành Sư phạm xây dựng kế hoạch Tuần lễ sinh hoạt học sinh, năm học 2017-2018 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU

- Rèn luyện cho học sinh một số kỹ năng sinh hoạt tập thể.

- Giúp học sinh đầu khóa làm quen với môi trường học tập mới, tiếp cận với các điều kiện về cơ sở vật chất, điều lệ, quy chế, nội quy, quy tắc ứng xử và các quy định khác của nhà trường.

- Tạo sân chơi đầu năm vui tươi bổ ích, qua đó giúp học sinh hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm của mình đối với gia đình, nhà trường và xã hội.

Xem tiếp...

 

ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

BCH ĐOÀN TRƯỜNG THPT THSP

***

Số: 9-KH/ĐTN

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

 

Cần Thơ, ngày tháng 5 năm 2017

  KẾ HOẠCH

Tổ chức sinh hoạt Hè cho đoàn viên, thanh niên

trường THPT Thực hành Sư phạm, năm 2017

-----------------

     Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiêm kỳ 2016 – 2017; chào mừng Đại hội Đoàn trường Đại học Cần Thơ nhiệm kỳ 2017-2019 và chào mừng Đại hội Đoàn các cấp; Chào mừng các ngày lễ lớn như: kỷ niệm 127 ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2017), kỷ niệm 70 năm ngày thương binh liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2017), Kỷ niệm 71 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2016) và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2016). Được sự cho phép của Đảng ủy khoa Sư Phạm, Ban Giám hiệu Trường THPT THSP, Đoàn trường Đại học Cần Thơ, nay Ban Chấp hành Đoàn trường THPT THSP xây dựng kế hoạch tổ chức họat động Hè năm 2017, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

     - Tạo điều kiện giúp các em ĐV-TN phát triển toàn diện, góp phần ngăn ngừa các loại tệ nạn xã hội, đẩy mạnh hoạt động vui chơi, giải trí lành mạnh.

      - Tập trung giáo dục truyền thống, đạo đức, lối sống tích cực trong đoàn viên, học sinh. Thông qua hoạt động hè tạo môi trường rèn luyên, trải nghiệm thực tiễn, giúp các em nâng cao nhận thức, phát huy năng lực, tích lũy kỹ năng sống để rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.

      - Tạo môi trường thực tiễn sinh động để học sinh rèn luyện, tham gia thực hiện phong trào “Học sinh 3 tốt”, cống hiến và trưởng thành. Thông qua các hoạt động góp phần nâng cao chất lượng cơ sở Đoàn.

      - Nhằm quảng bá và giới thiệu hình ảnh của Nhà trường.

     - Nội dung, hình thức hoạt động hè phải vui khỏe, an toàn, thiết thực theo chủ đề của kế hoạch. Học sinh tham gia đầy đủ, tích cực trên tinh thần tự nguyện.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN THAM GIA

     1. Thời gian: từ ngày 01/6/2017 – 06/8/2017

     2. Địa điểm: tùy theo từng hoạt động.

    3. Đối tượng tham gia: Đoàn viên, thanh niên Trường THPT THSP - Trường Đại học Cần Thơ.

III. NỘI DUNG, HÌNH THỨC HOẠT ĐỘNG

   1. Nội dung

      - Tổ chức ngày lao động tình nguyện, trồng và chăm sóc cây xanh, dọn dẹp vệ sinh quanh khuôn viên trường.

      - Tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn nhân ngày thương binh liệt sỹ 27/7.

     - Tổ chức các hoạt động tập huấn kỹ năng, vui chơi, giải trí, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao gắn với việc tổ chức hoạt động tập huấn, trò chơi dân gian.

      - Tổ chức về nguồn, tham quan di tích lịch sử cho đoàn viên tiêu biểu.

   2. Hình thức tổ chức (Đoàn viên thanh niên phải tham gia ít nhất 03 hoạt động trong các hoạt động; đối với đoàn viên khối 12 tham gia ít nhất 02 hoạt động trong mục 2.2 và 2.3)

STT

Thời gian

Nội dung

Phân công phụ trách

Ghi chú

1

03/07/2017

- Giáo dục truyền thống yêu nước, ý nghĩa hoạt động hè.

- Dọn dẹp vệ sinh môi trường.

- BTV: Đ/c Kham, Út.

- Thành viên BCH

 

2

15/07/2017

- Thăm mẹ VN Anh hùng.

- Viếng nghĩa trang liệt sỹ.

- BTV: Đ/c Kham, Út.

- Thành viên BCH

 

3

10/07/2017

- Tổ chức về nguồn: Địa đạo Củ Chi, Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh TP.HCM

- BTV, BCH Đoàn trường.

 

Dự kiến đi trong ngày

4

06/8/2017

- Trò chơi lớn chào đón tân học sinh khóa 06.

Tất cả thành viên BCH

 

 

 III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ KINH PHÍ

   1. Thành lập Ban chỉ đạo hè

     Trưởng ban:

1.

ThS. Nguyễn Văn Kham

Bí thư Đoàn trường

     Phó Trưởng ban:

1.

ThS. Quan Văn Út

Phó Bí thư Đoàn trường

2.

Đ/c Phạm Minh Tiến

Thường vụ Đoàn trường

     Thành viên:

1.

ThS. Lê Tấn Phong

UV. BCH Đoàn trường

2.

ThS. Trần Quang Dinh

UV. BCH Đoàn trường

3.

Đ/c Phan Hà Giang

UV. BCH Đoàn trường

4.

Đ/c Nguyễn Long Nguyên

UV. BCH Đoàn trường

5.

Đ/c Trang Vũ Ái Mỹ

UV. BCH Đoàn trường

6.

Đ/c Võ Hoàng Bảo

UV. BCH Đoàn trường

7.

Đ/c Trương Thúy Vy

UV. BCH Đoàn trường

8.

Đ/c Nguyễn Ngọc Thảo Quỳnh

UV. BCH Đoàn trường

   2. BTV đoàn trường:

     - Xây dựng kế hoạch Hè năm 2017, giữ nhiệm vụ thường trực BCĐ Hè, chủ động tham mưu cho BGH trường trong việc tổ chức các hoạt động cho học sinh trong hè.

     - Tổ chức các sân chơi vui khỏe, giải trí lành mạnh, các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng cho đoàn viên học sinh cùng tham gia.

     - Tổ chức kiểm tra, điểm danh sỉ số học sinh tham gia sinh hoạt Hè tại trường và địa phương nơi cư trú.

   3. Chi đoàn lớp, đoàn viên, học sinh:

     - Phối hợp với GVCN vận động đoàn viên tích cực, tình nguyện tham gia sinh hoạt Hè đầy đủ.

     - Phân công nhiệm vụ từng thành viên trong chi đoàn thực hiện theo sự phân công của BCĐ hè cấp trường.

     - Học sinh tham gia sinh hoạt hè đầy đủ, BCĐ Hè chỉ giải quyết đối với những trường hợp đặc biệt (phải có đơn xin phép của PHHS kèm theo).

     - Mỗi buổi tập trung sinh hoạt Hè, bí thư chi đoàn lớp điểm danh sỉ số lớp và báo cáo với BCĐ.

     - Kết quả tham gia sinh hoạt Hè sẽ là một trong những căn cứ để xem xét rèn luyện đoàn viên ở học kỳ 1 của năm học 2017 – 2018.

       Trên đây là kế hoạch Tổ chức hoạt động Hè cho đoàn viên, thanh niên năm 2017 của Đoàn trường THPT Thực hành Sư phạm. BCĐ Hè cấp trường đề nghị tất cả đoàn viên học sinh khối 10, 11 và 12 trường THPT THSP tích cực phối hợp và tham gia đầy đủ các hoạt động Hè theo kế hoạch nêu trên. Trong quá trình thực hiện có thắc mắc liên hệ các đồng chí trong BTV Đoàn trường: đ/c Nguyễn Văn Kham (SĐT: 0937.191.005), đ/c Quan Văn Út (SĐT 0917.535.154), đ/c Phạm Minh Tiến (SĐT: 01233.707.709).

XÁC NHẬN CỦA BGH

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Trần Văn Minh

TM. BCH ĐOÀN TRƯỜNG

BÍ THƯ

(Đã ký)

Nguyễn Văn Kham

 

  • Họp BTC bàn về đề án nhân sự, chương trình Đại hội
  • Đại hội (Dự kiến) : 13 giờ 30 phút, ngày 4/10/2016 (Thứ 3)
  • Địa điểm: Hội trường Khoa Dự bị Dân tộc.
  • Số lượng khách mời và Đại biểu được triệu tập: 120 đại biểu là Đoàn viên học sinh, 20 đại biểu là khách mời và CB-GV-CNV (Tổng 140 người)

Xem tiếp...

 Căn cứ Điều lệ Đoàn và Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh;

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2015 – 2016 của BCH Đoàn trường THPT Thực hành Sư phạm;

Ban chấp hành Đoàn trường xây dựng kế hoạch chỉ đạo Đại hội các Chi đoàn trong toàn trường nhiệm kỳ 2016 – 2017 như sau:

Xem tiếp...

Ngày 22/8/2016, Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) vinh dự đón tiếp và làm việc với đoàn công tác của Cục Quản lý Giáo dục K-12, Bộ Giáo dục và Văn phòng Kinh tế Văn hóa Đài Bắc tại thành phố Hồ Chí Minh, Đài Loan về trao đổi nội dung hợp tác giữa Trường Trung học phổ thông Thực hành Sư phạm (THPT THSP) trực thuộc Trường ĐHCTcác trường phổ thông ở Đài Loan.

Xem tiếp...

  • Thời gian: 14h30 ngày 22/8 (Thứ 2)
  • Địa điểm: sân bóng Johnny – ngang Cao đẳng Cần Thơ.
  • Thành phần: BGH – Đoàn TN - GVCN - Ban đại diện PHHS
  •  Các mạnh thường quân tài trợ cho Giải, toàn thể VĐV 12 đội Nam, 12 đội Nữ và cổ động viên các lớp.

Xem tiếp...

Căn cứ Quyết định số 2301/QĐ-UBND  của UBND TP. Cần Thơ V/v Ban hành Khung Kế hoạch thời gian năm học 2016-2017.

Căn cứ KH số …… của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Cần Thơ về thời gian năm học 2016 – 2017;

Thực hiện Kế hoạch hoạt động năm học 2016-2017 của BGH trường THPT Thực Hành Sư Phạm;

BCH Đoàn trường THPT Thực hành Sư phạm xây dựng kế hoạch Tuần lễ sinh hoạt học sinh, năm học 2016 - 2017 như sau:

Xem tiếp...

Nằm trong chuỗi hoạt động Hè 2016, sáng ngày 15/7/2016, BCH Đoàn trường THPT THSP tổ chức sinh hoạt kĩ năng cho các em học sinh là Đoàn viên với hình thức Trò chơi lớn. Đây là hình thức sinh hoạt mang tính tập thể nhằm rèn luyện các em về truyền thống, tinh thần đoàn kết và sự sáng tạo để đạt được mục tiêu đề ra.

Xem tiếp...

Thực hiện chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên Trường THPT Thực hành Sư phạm nhiệm kì 2015 – 2016;

Nhằm đem lại không khí sôi nổi, vui tươi cho đoàn viên, thanh niên ;

Tạo điều kiện cho các đoàn viên, thanh niên có cơ hội thể hiện tài năng, rèn luyện kĩ năng sinh hoạt đoàn, làm việc nhóm, nâng cao tinh thần đồng đội, hợp tác trong hoạt động tập thể;

Tạo điều kiện gặp gỡ, giao lưu các lớp, qua đó thắt chặt thêm tình đoàn kết giữa các chi đoàn trực thuộc Đoàn trường THPT Thực hành Sư phạm,

Xem tiếp...

Thông tin mới

Bản đồ

Số lượt truy cập

046190
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
62
351
1345
46190

Trường THPT Thực hành Sư phạm
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 02923.734758 - 02923.734759
Email: thptthsp@ctu.edu.vn