SINH HOẠT DƯỚI CỜ

 Ngày 28.10.2019

ENGLISH VERSION BELOW

Vẫn như bao tuần khác, mở đầu cho một tuần học luôn là sự hiện diện của buổi sinh hoạt dưới cờ giúp các bạn học sinh có thể cập nhật những thông báo mới một cách nhanh chóng và chính xác, cũng những đúc kết lại những mặt tốt cần được phát huy và những lỗi vi phạm cần được khắc phục kịp thời.

Mở đầu cho phần sinh hoạt là phần tóm tắt những nội dung sẽ được diễn ra của thầy Quan Văn Út – Bí thư Đoàn Trường. Buổi sinh hoạt hôm nay gồm bốn phần:

·        Tổng kết thi đua tuần.

·        Ra mắt ban chấp hành Đoàn Trường nhiệm kỳ 2019-2020.

·        Giới thiệu về CLB STEAM.

·        Phần văn nghệ - trực cờ của lớp 10B1.

Đầu tiên là phần tổng kết kết quả thi đua tuần này của thầy Lê Tấn Phong. Nhìn chung, ở tuần học vừa rồi bên cạnh các mặt tốt cần được phát huy, các bạn học sinh vẫn còn những điiểm cần được khắc phục;

·        19 lượt không ghi bài và không đem tài liệu; 5 lượt mất trật tự; còn tình trạng sử dụng điện thoại ở khối 10 và 1 tiết C ở lớp 10B1.

Thứ hạng các lớp tuần này như sau:

·        Hạng nhất: lớp 11B2

·        Hạng hai: lớp 10D1

·        Hạng ba: lớp 11B1

Theo sau là phần ra mắt của các thành viên ban chấp hành Đoàn Trường nhiệm kỳ mới năm 2019-2020.

Tiếp tục buổi sinh hoạt là sự giới thiệu của CLB STEAM, dù phần giới thiệu chỉ chiếm một khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng qua đó CLB đã đem đến cho các bạn học sinh nhiều kiến thức bổ ích về các nguyên lí vận hành của động cơ, máy móc. Tuy CLB chỉ mới được thành lập một thời gian ngắn nhưng các bạn đã các những sản phẩm nhất định: xe điều khiển thông minh có thể kết nối Bluetooth và điều khiển bằng điện thoại; thùng rác thông minh có thể giao tiếp với người mà nó tiếp xúc; xe tự hành ( đang trong giai đoạn phát triển).

Cuối cùng, kết lại cho buổi sinh hoạt đầy sôi động là phần văn nghệ của lớp 10B1. Phần văn nghệ gồm 3 tiết mục: 2 tiết mục hát với sự kết hợp giữa tiếng hát của 3 bạn đến từ 10B1 và sự hỗ trợ âm thanh của lớp 10A2; 1 tiết mục nhảy hiện đại đầy năng lượng kép lại buổi sinh hoạt.

 

(thầy Lê Tấn Phong tổng kết thi đua tuần)

 

(ra mắt CLB STEAM)

  

(ra mắt BCH Đoàn trường khóa VII)

 

( văn nghệ trực tuần của chi Đoàn B1K8)

Viết bài: Tiêu Doanh Doanh

Ảnh: Dương Bảo Ngân, Thảo Vy

--------------------------------------------------------------------------------------

Weekly school meeting

October 28, 2019

Just like the other weeks, the opening of a school week is always the presence of the event under the flag so that students can update new announcements quickly and accurately, as well as summarize. good side should be promoted and violations should be promptly overcome. The beginning of the activity is a summary of the contents that will be held by Mr. Quan Van Ut - Secretary of THSP highschool. Today's event consists of four parts:

1. Summary of weekly emulation
2. Launching of the Executive Committee of the THSP highschool for the term 2019-2020
3. Introduction to STEAM Club.
4. The cultural part - live flag of class 10B1.

The first is the summary of the results of this week's competition by Mr. Le Tan Phong. In general, in the last week of school, besides the good aspects that need to be promoted, students still have points that need to be overcome: 19 turns not recording and not carrying documents; 5 turns of disorder. The situation of using the phone in grade 10 and 1 period C in grade 10B1. The rankings for this week's classes are as follows:

• First class: class 11B2
• Second class: class 10D1

• Third place: class 11B1 Followed by the launch of the members of the Executive Committee of the Doan Truong new term 2019-2020 

Continuing the meeting is the introduction of STEAM Club, although the introduction only takes a short time, but through that the club has brought students a lot of useful knowledge about the operating principles of the mechanical activity. Although the club has only been established for a short time, you have certain products: smart control car that can connect to Bluetooth and controlled by phone; smart trash can communicate with people it is exposed; Self-driving cars (in development). Finally, closing for the exciting event is the music performance of class 10B1. The performance consists of 3 repertoire: 2 singing repertoire with the combination of the singing of 3 friends from 10B1 and the guitar support of class 10A2; A modern dance performance full of energy to rejoin the activity.

Thông tin mới

Câu lạc bộ

Bản đồ

Số lượt truy cập

181271
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
237
1820
8579
181271

Trường THPT Thực hành Sư phạm
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 02923.734758 - 02923.734759
Email: thptthsp@ctu.edu.vn