BAN ĐẠI DIỆN CHA MẸ HỌC SINH

TRƯỜNG THPT THỰC HÀNH SƯ PHẠM - ĐẠI HỌC CẦN THƠ
 

I. Giới thiệu chung

Từ những ngày đầu thành lập, Ban Đại diện cha mẹ học sinh của trường THPT Thực hành Sư phạm luôn là sợi dây liên kết mật thiết trong mối tương quan Nhà trường - Gia đình trong việc thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện học sinh.

Trong những năm qua, Hội Cha mẹ học sinh đã luôn đồng hành với nhà trường trong các phần việc hỗ trợ học tập, hoạt động cho học sinh như: Hỗ trợ Đoàn thanh niên tổ chức Hội trại văn hoá thanh niên 26/3, Hoạt động trải nghiệm sáng tạo, trao đổi học sinh sang các nước, ...

Trong mỗi năm học, nhà trường và Ban Đại diện CMHS luôn tổ chức gặp gỡ trao đổi những vấn đề quan trọng của năm học (đầu năm học, đầu học kỳ hai và kết thúc năm hoc), những phát sinh việc giáo dục học sinh, thông tin kết quả học tập và rèn luyện,… 

Ban đại diện Hội CMHS và BGH nhà trường

       

Buổi họp đầu năm học 2019-2020 giữa nhà trường với Cha mẹ học sinh khối 10

Sự thành công trong quá trình hoạt động của nhà trường luôn ghi nhận sự đóng góp hết sức quý báu từ Ban Đại diện CMHS. Đặc biệt trước bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0, Ban Đại diện CMHS luôn đồng hành cùng nhà trường trong giáo dục đạo đức, nhân cách các em, góp phần cho công tác đào tạo nhân lực và bồi dưỡng nhân tài cho nước nhà. 

II. Ban Đại diện Cha mẹ học sinh qua các năm học

1. Năm học 2012-2013

- Trưởng ban: Ông Lê Thành Phương

- Phó ban: Bà Trương Thị Diễm

- Ủy viên: Bà Đào Thanh Thủy

2. Năm học 2013-2014

- Trưởng ban: Ông Lê Thành Phương

- Phó ban: Bà Trương Thị Diễm

- Ủy viên: Bà Đào Thanh Thủy

3. Năm học 2014-2015

- Trưởng ban: Ông Nguyễn Thành Quý

- Phó ban: Ông Nguyễn Ngọc Cường

- Phó ban: Bà Nguyễn Thị Thu Ba

- Ủy viên: Bà Đào Thanh Thủy

4. Năm học 2015-2016

- Trưởng ban: Ông Nguyễn Thành Quý

- Phó ban: Ông Huỳnh Quang Tín

- Phó ban: Ông Nguyễn Ngọc Cường

- Ủy viên: Bà Nguyễn Thị Thu Ba

- Ủy viên: Bà Võ Kim Cương

5. Năm học 2016-2017

- Trưởng ban: Ông Nguyễn Thành Quý

- Phó ban: Ông Huỳnh Quang Tín

- Phó ban: Ông Nguyễn Ngọc Cường

- Ủy viên: Bà Nguyễn Thị Thu Ba

- Ủy viên: Bà Võ Kim Cương

6. Năm học 2017-2018

- Trưởng ban: Ông Nguyễn Thành Quý

- Phó ban: Ông Huỳnh Quang Tín

- Phó ban: Ông Nguyễn Chí Ngôn

- Ủy viên: Ông Đào Hoàng Đẳng

- Ủy viên: Bà Võ Kim Cương

7. Năm học 2018-2019

- Trưởng ban: Ông Nguyễn Thành Quý

- Phó ban: Ông Nguyễn Chí Ngôn

- Ủy viên: Ông Đào Hoàng Đẳng

- Ủy viên: Bà Võ Kim Cương

8. Năm học 2019-2020

- Trưởng ban: Ông Nguyễn Thành Quý

- Phó ban: Ông Nguyễn Ngọc Cường

- Phó ban: Ông Trần Cao Đệ

- Ủy viên: Ông Đinh Hoàng Trọng

- Ủy viên: Bà Võ Kim Cương

9. Năm học 2020-2021

- Trưởng ban: Ông Nguyễn Thành Quý

- Phó ban: Ông Nguyễn Ngọc Cường

- Ủy viên: Bà Võ Kim Cương

- Ủy viên: Bà Đỗ Thị Kim Hoàng

- Ủy viên: Ông Phạm Giang Sơn 

10. Năm học 2021-2022

- Trưởng ban: Ông Nguyễn Thành Quý

- Phó ban: Ông Phạm Giang Sơn 

- Phó ban: Ông Trần Minh Hùng

- Phó ban: Bà Đỗ Thị Kim Hoàng

- Ủy viên: Bà Dương Bích Vân

11. Năm học 2022-2023

- Trưởng ban: Ông Nguyễn Thành Tài

- Phó ban: Bà Bùi Thanh Thảo

- Phó ban: Ông Pham Giang Sơn

- Phó ban: Ông Trần Phi Hùng

- Ủy viên: Bà Nguyễn Thị Tươi

Thông tin mới

Bản đồ

Câu lạc bộ

Số lượt truy cập

1605885
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
853
6204
41489
1605885

Lịch Phòng máy

Trường THPT Thực hành Sư phạm
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 02923.734758 - 02923.734759
Email: thptthsp@ctu.edu.vn