DANH SÁCH HỌC SINH DU HỌC CÁC NƯỚC

(Cập nhật ngày 12/12/2019)

Các em học sinh THSP có thông tin xin vui lòng nhắn tin cho Thầy Kham 

Stt

Họ tên

Lớp

Quốc gia du học

1

Lê Quang Hiển

A1K1

Canada

2

Lê Đình Gấm

A1K1

USA

3

Phạm  Minh Nhựt

A1K1

 

4

Nguyễn Vĩnh Nguyên

A1K1

Hungary

5

Quách Hồng Phúc

A1K2

USA

6

Võ Thành Tiến

A1K2

USA

7

Nguyễn Văn Thiên Lý

A1K2

Thailand

8

Đào Hoàng Khang

A1K2

Thailand

9

Lý Hà My

A2K2

Australia

10

Đặng Trần Hồng Ngọc

A2K2

USA

11

Tôn Nữ Nha Trang

A2K2

Germany

12

Đỗ Anh Nhựt

B2K2

Korea

13

Nguyễn Khánh Linh

B2K2

America

14

Trần Khải Nguyên

B2K2

USA

15

Trần Công Luận

A1K3

Netherlands

16

Lê Mai Anh

A1K3

Taiwan

17

Đặng Trần Quốc Vinh

A1K3

Taiwan

18

Trần Đặng Xuân Anh

A1K3

Australia

19

Nguyễn Thanh Tuyền

A1K3

USA

20

Tô Trần Phương Dung

B1K3

USA

21

Nguyễn Trần Hồng Thủy

B1K3

USA

22

Đinh Phương Mai

B2K3

Australia

23

Trần Anh Thư

B2K3

Australia

24

Huỳnh Trọng Quỳnh

A1K4

Russia

25

Nguyễn Chúc Tài Vy

A1K4

Australia

26

Long Phượng Kiều Anh

A2K4

USA

27

Nguyễn Phan Phương Thy

A2K4

USA

28

Phan Minh Trúc Quỳnh

B1K4

Australia

29

Chiêm Huỳnh Chấn Danh

B2K4

France

30

Bùi Hoàng Minh

B2K4

USA

31

Trần Quang Hưng

B2K4

Australia

32

Nguyễn Cao Kiến Quốc

B2K4

USA

33

Nguyễn Trương Trọng Khang

A1K5

Taiwan

34

Huỳnh Hồng Ngọc

A1K5

Singapore

35

Lê Kim Hoàng

A2K5

Australia

36

Tăng Ngọc Ngân

A2K5

Australia

37

Bùi Thanh Nhật Quang

B2K5

Canada

38

Lê Minh Thư

B2K5

Switzerland

39

Nguyễn Long Quân

A2K6

Canada

40

Phạm Gia Khánh

B1K6

Australia

41

Phùng Bảo Ngọc

B2K6

Australia

42

Trần Diệp Khánh Linh

A1K7

Canada

43

Nguyễn Mai Phương Nghi

B1K7

Australia

44

Vũ Trâm Anh

B2K7

USA

45

Nguyễn Minh Nhật

B2K7

Canada

 

Thông tin mới

Câu lạc bộ

Bản đồ

Số lượt truy cập

181256
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
222
1805
8564
181256

Trường THPT Thực hành Sư phạm
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 02923.734758 - 02923.734759
Email: thptthsp@ctu.edu.vn