Các Chương Trình Hiện Nay Các Bạn Có Thể Tham

Gia và Chi Phí

-          Chương trình A2 :

Học tiếng ở Việt Nam đến trình độ A2 – Sang Đức học tiếng B1 & B2 miễn phí trong vòng 8 Tháng. Sau đó chuyển sang học Nghề 3 năm hưởng lương. Tất cả chi phí học tiếng B1 & B2 Công ty sẽ khai đơn cho cái bạn ngay từ lúc học viên ở Việt Nam do chính phủ Đức thông qua BAMF giải ngân cho chi phí này. B2 là không bắt buộc phải đỗ sau khi tốt nghiệp nhưng khuyến khích đỗ.

Chi phí : 6500E & 6888E ( CMTC ) . CMTC là các bạn mở tài khoản phong toả tại VN và theo quy định của Đức chi phí sinh hoạt của một người là 861E/Tháng. Và cái này là chi phí sinh hoạt ăn ở của các bạn tại Đức. Các bạn tự mở tài khoản ở VN và tự kích hoạt tại Đức. Chi phí trung bình sinh hoạt tại Đức là 350E – 400E/ Tháng. Lưu ý : không bắt buộc cái bạn phải tiêu 861E/ Tháng mà các bạn càng tiết kiệm thì số tiền trong TK là của các bạn có thể rút ra. 

-          Chương trình B1 CMTC :

Học tiếng ở Việt Nam đến trình độ B1 – Sang Đức học tiếng B2 trong vòng 3 – 6 Tháng. Sau đó chuyển sang học Nghề 3 năm Hưởng Lương. Chi phí học tiếng B2 tại Đức Công Ty sẽ khai đơn cho các bạn. B2 là không bắt buộc phải đỗ sau khi tốt nghiệp nhưng khuyến khích đỗ.

Chi phí : 6000E & 5166E ( CMTC ) . CMTC là các bạn mở tài khoản phong toả tại VN và theo quy định của Đức chi phí sinh hoạt của một người là 861E/Tháng. Và cái này là chi phí sinh hoạt ăn ở của các bạn tại Đức. Các bạn tự mở tài khoản ở VN và tự kích hoạt tại Đức. Chi phí trung bình sinh hoạt tại Đức là 350E – 400E/ Tháng. Lưu ý : không bắt buộc cái bạn phải tiêu 861E/ Tháng mà các bạn càng tiết kiệm thì số tiền trong TK là của các bạn có thể rút ra.

-          Chương trình B1 Không CMTC :

Học tiếng ở Việt Nam đến trình độ B1 – Sang Đức học tiếng B2 trong vòng 3 – 6 Tháng. Trong quá trình học tiếng nhận lương ngay từ Doanh Nghiệp. 70% học tiếng và 30% sẽ đến doanh nghiệp để tìm hiểu sơ bộ về những gì mình sẽ làm sau này. Làm quen với các đồng nghiệp cũng như các dụng cụ máy móc sau này các bạn sẽ sử dụng. Sau đó chuyển sang học Nghề 3 năm Hưởng Lương. B2 là không bắt buộc phải đỗ sau khi tốt ­nghiệp nhưng khuyến khích đỗ.

Chi phí : 9000E ( có thể ưu đãi 500E ) 

-          Chương trình B1 Không CMTC :

Học tiếng ở Việt Nam đến trình độ B1. Sang Đức vào Học Nghề 3 năm luôn và Hưởng Lương ngay. Trong quá trình học Nghề sẽ lồng ghép học B2 1 tuần/buổi trong vòng 2-3 Năm học Nghề. B2 là không bắt buộc phải đỗ sau khi tốt nghiệp nhưng khuyến khích đỗ.

Chi Phí : 9000E ( có thể ưu đãi 500E )

-          Chương trình B2 Không CMTC :

Học tiếng ở Việt Nam đến trình độ B2. Sang Đức vào Học Nghề 3 năm luôn và Hưởng Lương ngay.

Chi Phí : 4000E

Mọi chi tiết xin liên hệ: thầy Huy, SDT: 0918445148

hoặc xem thông tin trên website: http://ketnoivietduc.edu.vn/

Thông tin mới

Câu lạc bộ

Bản đồ

Số lượt truy cập

411234
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
356
9143
7420
411234

Trường THPT Thực hành Sư phạm
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 02923.734758 - 02923.734759
Email: thptthsp@ctu.edu.vn