Thời khóa biểu LỚP 11

Có giá trị từ ngày: 11/01/2021

 

11A1

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

Chào Cờ

Toán

Tin Học

Công Nghệ

Toán

Ngữ Văn

2

Thể Dục

Vật Lý

Hóa Học

Địa Lý

Toán

Ngữ Văn

3

Thể Dục

Công Dân

Tiếng Anh

Lịch Sử

Hóa Học

Tiếng Anh

4

Công Nghệ

Ngữ Văn

Vật Lý

Hóa Học

Tiếng Anh

Toán

5

Toán

 

Vật Lý

Sinh Học

 

SHL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11A2

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

Chào Cờ

Thể Dục

Tiếng Anh

Tiếng Anh

Hóa Học

Tiếng Anh

2

Ngữ Văn

Thể Dục

Tin Học

Công Nghệ

Hóa Học

Địa Lý

3

Hóa Học

Công Nghệ

Lịch Sử

Toán

Ngữ Văn

Vật Lý

4

Toán

Công Dân

Toán

Toán

Sinh Học

Vật Lý

5

Vật Lý

 

 

Ngữ Văn

Toán

SHL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11B1

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

Chào Cờ

Địa Lý

Thể Dục

Công Dân

Vật Lý

Toán

2

Tiếng Anh

Vật Lý

Thể Dục

Hóa Học

Toán

Toán

3

Ngữ Văn

Hóa Học

Tin Học

Công Nghệ

Ngữ Văn

Sinh Học

4

Lịch Sử

Hóa Học

Toán

Tiếng Anh

Ngữ Văn

Sinh Học

5

Công Nghệ

Toán

Tiếng Anh

 

 

SHL

 

 

 

11B2

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

Chào Cờ

Công Nghệ

Địa Lý

Thể Dục

Ngữ Văn

Ngữ Văn

2

Sinh Học

Công Nghệ

Toán

Thể Dục

Toán

Ngữ Văn

3

Vật Lý

Vật Lý

Tiếng Anh

Hóa Học

Toán

Toán

4

Hóa Học

Sinh Học

Tin Học

Hóa Học

Tiếng Anh

Lịch Sử

5

Toán

Công Dân

 

 

Tiếng Anh

SHL

 

 

 

11D1

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

Chào Cờ

Vật Lý

Hóa Học

Tiếng Anh

Thể Dục

Toán

2

Hóa Học

Địa Lý

Sinh Học

Vật Lý

Thể Dục

Toán

3

Tiếng Anh

Lịch Sử

Toán

Công Dân

Vật Lý

Ngữ Văn

4

Tiếng Anh

Công Nghệ

Tiếng Anh

Công Nghệ

Toán

Ngữ Văn

5

 

 

Tin Học

Toán

Ngữ Văn

SHL

 

 

 

11D2

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

Chào Cờ

Toán

Ngữ Văn

Vật Lý

Lịch Sử

Thể Dục

2

Toán

Toán

Tiếng Anh

Tiếng Anh

Vật Lý

Thể Dục

3

Ngữ Văn

Địa Lý

Hóa Học

Tin Học

Tiếng Anh

Toán

4

Sinh Học

Vật Lý

Hóa Học

Công Dân

Ngữ Văn

Toán

5

Tiếng Anh

Công Nghệ

 

Công Nghệ

 

SHL

Thông tin mới

Câu lạc bộ

Bản đồ

Số lượt truy cập

657611
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
665
3050
16563
657611

Trường THPT Thực hành Sư phạm
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 02923.734758 - 02923.734759
Email: thptthsp@ctu.edu.vn