ĐOÀN TRƯỜNG ĐH CẦN THƠ

BCH TRƯỜNG THPT THSP

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

                                    ***                                                            Cần Thơ, ngày 6 tháng 6 năm 2016

                       Số: 13 - KH/ĐTN

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HÈ

NĂM HỌC 2015 – 2016

 

Hoạt động Hè năm 2016 diễn ra trong thời điểm chào mừng các sự kiện chính trị lớn của thành phố Cần Thơ và đất nước: Kỷ niệm 69 năm ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2016); Kỷ niệm 71 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2016) và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2016); chào mừng thành công của Đại hội Đảng các cấp; 

Căn cứ vào phương hướng nhiệm vụ năm học, Đoàn Trường THPT THSP xây dựng kế hoạch hoạt động Hè năm 2016 với những nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Nhằm thu hút, tập hợp đông đảo Đoàn viên, học sinh nhà trường tham gia các hoạt động truyền thống kỷ niệm các sự kiện, các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước, qua đó giáo dục lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, nâng cao ý thức và trách nhiệm với cuộc sống cộng đồng trong học sinh gắn với các hoạt động thiết thực cụ thể như: thăm hỏi tặng quà, làm đẹp cảnh quan môi trường, các hoạt động kỹ năng…tạo môi trường để học sinh học sinh phát huy năng lực, sáng tạo, khẳng định bản thân.

- Nâng cao chất lượng hoạt động các lớp, các Chi Đoàn học sinh.

- Hoạt động Hè phải được tổ chức rộng khắp trong học sinh toàn trường với nhiều hình thức phong phú, hấp dẫn; các hoạt động phải an toàn, tiết kiệm, thiết thực, lành mạnh và hiệu quả.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC HOẠT ĐỘNG

 1. Nội dung

 Tổ chức ngày lao động tình nguyện, trồng và chăm sóc cây xanh, dọn dẹp vệ sinh quanh khuôn viên trường.

Tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn nhân ngày thương binh liệt sỹ 27/7.

Tổ chức các hoạt động tập huấn kỹ năng, vui chơi, giải trí, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao gắn với việc tổ chức hoạt động tập huấn, trò chơi dân gian.

 1. Hình thức tổ chức và phân công
  Công việc Phụ trách chính Thời gian Ghi chú
Hoạt động 1 Giáo dục truyền thống yêu nước, ý nghĩa hoạt động hè Đ/c Kham, Đ/c Út 7g30 ngày 19/6/2016 (chủ nhật)  
Dọn dẹp vệ sinh môi trường Đ/c Út, Đ/c Tiến 8g00 ngày 19/6/2016 (chủ nhật)  
Hoạt động 2 Giáo dục truyền thống yêu nước (ngày TBLS 27/7) Đ/c Kham, Đ/c Tiến 7g30 ngày 15/7/2016 (thứ 6)  
Tổ chức các hoạt động kỹ năng, tổ chức trò chơi lớn Đ/c Kham, Đ/c Tiến, Đ/c Lan Chi 8g00 ngày 15/7/2016 (thứ 6) Hỗ trợ:đ/c Kiệt,

đ/c Hoàng Như

Hoạt động 3 Dọn dẹp vệ sinh môi trường Đ/c Út, Đ/c Tiến 8h30, ngày 25/7/2016 (thứ 2) Hỗ trợ:đ/c Kiệt,

đ/c Hoàng Như

Thăm, tặng quà cho Mẹ VNAH Đ/c Yến, Đ/c Tiến, Đ/c Lan Chi 8g30 ngày 25/7/2016 (thứ 2)

Lưu ý: Bí thư các lớp liên hệ các đồng chí phụ trách chính nhận công việc, phân công cụ thể cho từng đoàn viên, theo dõi điểm danh và nộp dánh sách cho các đồng chí phụ trách chính.

III. CHỈ TIÊU

- Các Chi đoàn tham gia đầy đủ các hoạt động nhà trường (trừ trường hợp Đoàn viên đăng ký tham gia sinh hoạt hè tại địa phương).

- Mỗi Đoàn viên tham gia ít nhất 2 hoạt động do Đoàn trường tổ chức.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 1. Cấp trường
  Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ Chi chú
1 Đ/c Nguyễn Văn Kham Bí thư Đoàn trường Trưởng ban  
2 Đ/c Quan Văn Út P.BT Đoàn trường Phó ban  
3 Đ/c Lê Nguyễn Ngọc Yến UV.BCH Thành viên  
4 Đ/c Phạm Minh Tiến UV.BCH Thành viên  
5 Đ/c Phạm Ngọc Lan Chi UV.BCH Thành viên  
6 Bí thư các Chi đoàn 10 & 11 Bí thư các Chi đoàn Thành viên  

 

- BCH Đoàn trường triển khai kế hoạch hoạt động, phân công nhiệm vụ cho các thành viên, căn cứ chức năng nhiệm vụ của mình, các thành viên chủ động chỉ đạo, giám sát, hướng dẫn và tổ chức thực hiện các hoạt động, phối kết hợp với các cá nhân, tập thể phụ trách để hoạt động hè đảm bảo tính toàn diện, sâu rộng, thiết thực và hiệu quả.

 1. Chi đoàn

- Trên cơ sở kế hoạch hoạt động hè của nhà trường, các Chi đoàn đăng ký tham gia  theo thông báo của Đoàn thanh niên, đồng thời xây dựng kế hoạch hoạt động hè phù hợp với tình hình thực tế và triển khai thực hiện đạt kết quả.

- Tham gia đẩy đủ, có chất lượng các hoạt động.

 1. Kinh phí hoạt động

Kinh phí hoạt động hè được lấy từ các nguồn:

- Quỹ lớp, quỹ Chi đoàn.

- Vận động các nguồn hỗ trợ từ các tổ chức, các nhà hảo tâm, quý Cha mẹ học sinh.

- Hỗ trợ từ Trường THPT THSP.

 1. Tiến độ, thời gian thực hiện

- Từ 1/6 đến hết 31/7/2016: thực hiện kế hoạch.

- Đầu tháng 8/2016: tổng kết.

Trên đây là Kế hoạch hoạt động Hè 2016 của BCH Đoàn trường THPT THSP, yêu cầu các đồng chí được phân công và Bí thư các Chi đoàn xây dựng kế hoạch hoạt động hè phù hợp với tình hình thực tế và nghiêm túc triển khai thực hiện đạt kết quả./.

  

Duyệt của BGH

Hiệu trưởng

(Đã ký) 

 

 Trần Văn Minh

TM.BCH

Bí thư

 (Đã ký)

 

 Nguyễn Văn Kham

 

Nơi nhận:

 • BGH trường;
 • BTV Đoàn trường ĐHCT;
 • Bí thư các Chi đoàn;
 • Thành viên Ban điều hành;
 • Lưu: VP Đoàn

Thông tin mới

Câu lạc bộ

Bản đồ

Số lượt truy cập

902463
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
350
4457
10560
902463

Trường THPT Thực hành Sư phạm
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 02923.734758 - 02923.734759
Email: thptthsp@ctu.edu.vn