ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

BCH ĐOÀN TRƯỜNG THPT THSP

***

Số: 10 - KH/ĐTN

       ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

 

Cần Thơ, ngày 26 tháng 08 năm 2020

KẾ HOẠCH

Tuần sinh hoạt tập thể đầu năm học 2020-2021

 

Căn cứ Quyết định số 1681/QĐ-UBND của UBND TP. Cần Thơ V/v Ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021;

Căn cứ Công văn của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Cần Thơ về việc hướng dẫn “Tuần sinh hoạt tập thể đầu năm học 2020-2021”;

Thực hiện Kế hoạch hoạt động năm học 2020-2021 của BGH Trường THPT Thực hành Sư phạm;

BCH Đoàn Trường THPT Thực hành Sư phạm xây dựng kế hoạch “Tuần lễ sinh hoạt tập thể đầu năm học 2020 - 2021” như sau:

I.   MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU

1. Mục đích

- Giúp học sinh đầu khóa làm quen với môi trường học tập mới, tiếp cận với các điều kiện về cơ sở vật chất, điều lệ, quy chế, nội quy, quy tắc ứng xử và các quy định khác của nhà trường. Tạo nên môi trường giáo dục thân thiện, tích cực, an toàn và hiệu quả; tạo tình cảm, niềm tin của học sinh đối với trường, lớp, thầy cô và bạn bè;

- Nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của học sinh trong việc thực hiện chủ trương, chính sách, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của ngành Giáo dục;

- Tạo sân chơi đầu năm vui tươi bổ ích, qua đó giúp học sinh hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm của mình đối với gia đình, nhà trường và xã hội;

- Thông qua các hoạt động tập thể để nâng cao nhận thức của học sinh về truyền thống nhà trường, rèn luyện một số kĩ năng cần thiết trước khi bước vào năm học mới, môi trường học tập mới thông qua các hoạt động tập thể; tạo môi trường học tập thân thiện, tích cực và hiệu quả cho học sinh, nhất là học sinh lớp 10;

2. Yêu cầu

- Việc tổ chức “Tuần sinh hoạt tập thể đầu năm học 2020-2021” phải phù hợp với điều kiện nhà trường, đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi học sinh; tạo được niềm tin cho học sinh và không khí vui tươi, phấn khởi trong nhà trường;

 - Các hoạt động cần phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, tự quản của học sinh, gắn với các hoạt động chung đầu năm học của nhà trường;

- Cần có sự chỉ đạo, hỗ trợ và phối hợp của cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, Ban đạn diện hội cha mẹ học sinh, đại diện các thế hệ học sinh của trường, …

II. NỘI DUNG CÔNG VIỆC

KHỐI

THỜI GIAN

ĐỊA ĐIỂM

NỘI DUNG

PHỤ TRÁCH

GHI CHÚ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

7h00 đến 8h30 thứ 3 ngày 01/09/2020

 

Phòng học và sân trường.

* Lao động toàn trường:

- Vệ sinh và dọn dẹp, sửa chữa màn cửa, trang trí phòng học.

- Làm cỏ và quét dọn khuôn viên nhà trường.

 

Thầy Phong và GVCN khối 12

- Điểm danh HS vắng làm căn cứ xét duyệt điểm rèn luyện HS.

- HS mang theo dao, kéo, khăn lau kính.

8h30 đến 10h30 thứ 3 ngày 01/09/2020

 

Phòng học của lớp 12

- GVCN nhận lớp và làm quen.

- Sinh hoạt về Nội quy nhà trường, định hướng học tập, thi cử, thi đua học tập và rèn luyện trong năm học.

- Tổ chức biên chế lớp học.

Thầy Út, GVCN khối 12

Chú ý SH chi tiết về nội quy học sinh, hoàn thành tổ chức biên chế lớp CN gửi về BGH

13h00, thứ 5, 03/09/2020

 

Hội trường Khoa Sư phạm

Sinh hoạt chuyên đề: “Truyền thông giáo dục giới tính, sức khỏe sinh sản tuổi vị thành niên.

 

Báo cáo viên

Đoàn thanh niên và GVCN

Điểm danh HS vắng làm căn cứ xét duyệt điểm rèn luyện HS.

 

15h30, thứ 5, 03/09/2020

 

Sân trường THPT THSP

 

Tập nhảy dân vũ và trò chơi tập thể.

 

Cô Yến, GVCN

  Đoàn TN

Điểm danh HS vắng làm căn cứ xét duyệt điểm rèn luyện HS.

15h45 đến 17h

thứ 6 ngày 4/9/2020

Sân trường THPT THSP

Tổng dượt dân vũ và duyệt chương trình lễ khai giảng.

Thầy Hải + Cô Yến + Đoàn TN + GVCN

HS toàn trường (Điểm danh ghi nhận HS vắng)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

7h00 đến 8h30 thứ 3 ngày 01/09/2020

 

Phòng học và sân trường.

* Lao động toàn trường:

- Vệ sinh và dọn dẹp, sửa chữa màn cửa, trang trí phòng học.

- Làm cỏ và quét dọn khuôn viên nhà trường.

Thầy Phong và GVCN khối 11

- Điểm danh HS vắng làm căn cứ xét duyệt điểm rèn luyện HS.

- HS trang bị dao, kéo, khăn lau kính.

8h30 đến 10h30 thứ 3 ngày 01/09/2020

 

Phòng học của lớp 11

- GVCN nhận lớp và làm quen.

- Sinh hoạt về Nội quy nhà trường, định hướng học tập, thi cử, thi đua học tập và rèn luyện trong năm học.

- Tổ chức biên chế lớp học.

Thầy Út, GVCN khối 11

Chú ý SH chi tiết về nội quy học sinh, hoàn thành tổ chức biên chế lớp CN.

13h00, thứ 5, 03/09/2020

 

Hội trường Khoa Sư phạm

Sinh hoạt chuyên đề: “Truyền thông giáo dục giới tính, sức khỏe sinh sản tuổi vị thành niên.

Báo cáo viên

Đoàn thanh niên và GVCN

Điểm danh HS vắng làm căn cứ xét duyệt điểm rèn luyện HS.

15h30, thứ 5, 03/09/2020

 

Sân trường THPT THSP

 

Tập nhảy dân vũ và trò chơi tập thể

 

Cô Yến, GVCN

  Đoàn TN

Điểm danh HS vắng làm căn cứ xét duyệt điểm rèn luyện HS.

 

15h45 đến 17h

thứ 6 ngày 04/09/2020

Sân trường THPT THSP

Tổng dượt dân vũ và duyệt chương trình lễ khai giảng

Thầy Hải + Cô Yến + Đoàn TN + GVCN

HS toàn trường (Điểm danh ghi nhận HS vắng)

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

7h00 đến 8h30 thứ 3 ngày 01/9/2020

 

Phòng học và sân trường.

* Lao động toàn trường:

- Vệ sinh và dọn dẹp, sửa chữa màn cửa, trang trí phòng học.

- Làm cỏ và quét dọn khuôn viên nhà trường.

Thầy Phong và GVCN khối 12

- Điểm danh HS vắng làm căn cứ xét duyệt điểm rèn luyện HS.

- HS trang bị dao, kéo, khăn lau kính.

 

8h30 đến 10h30 thứ 3 ngày 01/09/2020

 

Phòng học của lớp 10

- GVCN nhận lớp và làm quen.

- Sinh hoạt về Nội quy nhà trường, định hướng học tập, thi cử, thi đua học tập và rèn luyện trong năm học.

- Tổ chức biên chế lớp học.

- Thông tin về việc học môn GDQP&AN.

Thầy Út, GVCN khối 10

Chú ý SH chi tiết về nội quy học sinh, hoàn thành tổ chức biên chế lớp CN.

13h00, thứ 3, 01/09/2020

 

Hội trường Khoa Sư phạm

- Giới thiệu về các hoạt động học tập và phong trào của nhà trường; Sinh hoạt về ATGT; Sử dụng mạng XH hiệu quả.

- Ký cam kết thực hiện tốt.

Thầy Út

Đoàn thanh niên.

Điểm danh HS vắng làm căn cứ xét duyệt điểm rèn luyện HS.

15h30, thứ 3, 01/09/2020

 

Sân trường THPT THSP

 

Tập nhảy dân vũ và trò chơi tập thể

 

Cô Yến, GVCN

  Đoàn TN

Điểm danh HS vắng làm căn cứ xét duyệt điểm rèn luyện HS.

7h00 đến 8h30, thứ 5, 03/09/2020

Hội trường Khoa Sư phạm.

Chào đón và sinh hoạt đầu khóa HS khối 10 (K9)

 

 

BGH, Đoàn TN, Hội đồng SP nhà trường.

 

 

Tất cả HS khối 10 và GV toàn trường.

7h00 đến 11h00 thứ 6 ngày 04/09/2020

Sân trường và

Hội trường Khoa Sư Phạm

- Tập nhảy dân vũ tại sân trường.

- Sinh hoạt chuyên đề: “Truyền thông giáo dục giới tính, sức khỏe sinh sản tuổi vị thành niên.

- Giới thiệu về một số CLB của trường.

Báo cáo viên

Đoàn thanh niên và GVCN

Tất cả HS khối 10

15h45 đến 17h

thứ 6 ngày 04/09/2020

Sân trường THPT THSP

Tổng dượt dân vũ và duyệt chương trình lễ khai giảng

Thầy Hải + Cô Yến + Đoàn TN + GVCN

HS toàn trường (Điểm danh ghi nhận HS vắng)

 


 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. BCH Đoàn trường

- Lên kế hoạch tổ chức các hoạt động của tuần sinh hoạt học sinh đầu năm.

- Phụ trách quản lý, điều hành các nội dung theo dự kiến.

- Phân công từng thành viên trong BCH phụ trách từng nội dung.

- Phối hợp với GVCN các lớp thực hiện đúng kế hoạch đề ra.

2. Văn phòng (Cô Mơ)

- Liên hệ Khoa Sư phạm mượn Hội trường.

- Thực hiện các nội dung yêu cầu theo kế hoạch đề ra.

3. Giáo viên chủ nhiệm các lớp  

- Theo dõi và điểm danh học sinh trong các buổi hoạt động.

- Thực hiện đúng sự phân công nhiệm vụ theo khung kế hoạch đề ra.

- Chịu trách nhiệm quản lý HS lớp chủ nhiệm, kịp thời báo cáo với BGH.

- Phối hợp với BCH Đoàn trường thực hiện đúng tinh thần kế hoạch đề ra.

4. Ban cán sự - Ban chấp hành Chi đoàn các lớp

- Thông báo kịp thời đến các thành viên lớp mình, tham gia nhiệt tình và tích cực các hoạt động sinh hoạt đầu khóa.

 - Quản lý, nhắc nhở các HS trong lớp thực hiện tốt nội dung các buổi sinh hoạt.

5. Kinh phí tổ chức

- Mời báo cáo viên: 3 buổi x 500.000/buổi = 1.500.000đ

- Chuẩn bị CSVC cho các hoạt động tuần sinh hoạt học sinh đầu khóa: 1.000.000đ

- In bangrol: 500.000đ

Tổng kinh phí dự trù: 3.000.000Đ

Trên đây là Kế hoạch“Tuần lễ sinh hoạt tập thể đầu năm học 2020-2021” của BCH Đoàn Trường THPT THSP. Kính trình BGH phê duyệt. Rất mong các bộ phận và thành viên có liên quan thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao nhất để tuần sinh hoạt tập thể đầu năm 2020-2021 của Trường THPT THSP thành công tốt đẹp./.                                              

          DUYỆT CỦA BAN GIÁM HIỆU

          HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

          Trần Văn Minh

TM. BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TRƯỜNG

            BÍ THƯ

 

 

 

 

             Quan Văn Út

*Nơi nhận:

- Đảng ủy, BGH, Đoàn trường ĐHCT (để giám sát, báo cáo).

- GVCN các lớp (để phối hợp).

- Các đ/c trong BCH (để t/h).

- BCS, BCH Chi đoàn (để t/h).

- Lưu VP.

Thông tin mới

Câu lạc bộ

Bản đồ

Số lượt truy cập

657634
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
688
3073
16586
657634

Trường THPT Thực hành Sư phạm
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 02923.734758 - 02923.734759
Email: thptthsp@ctu.edu.vn