TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

TRƯỜNG THPT THSP

SỐ 18/KH-THSP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Cần Thơ ngày 13 tháng 4 năm 2021

KẾ HOẠCH

Về việc mở các lớp ôn tập thi tốt nghiệp THPT 2021

 

Căn cứ Công văn số 3414/BGDĐT-GDTrH ngày 04/9/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2020-2021;

Căn cứ Quyết định số 1681/QĐ-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2020 của Uỷ ban nhân dân thành phố Cần Thơ về Ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố Cần Thơ;

Căn cứ Công văn số 2455/SGDĐT-GDTrH ngày 28 tháng 9 năm 2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2020-2021;

Căn cứ vào tình hình thực tế và nhu cầu học tập của học sinh, nhà trường ban hành kế hoạch ôn tập cho học sinh khối 12 trong HKII, năm học 2020-2021 cụ thể như sau:

1. MỤC ĐÍCH

          - Giúp học sinh củng cố, nắm vững kiến thức đã tiếp thu trên lớp, bổ sung các chủ đề nâng cao để đạt kết quả tốt trong học tập; góp phần tạo tâm lý thoải mái, tự tin trước kỳ thi tốt nghiệp THPT và dự tuyển vào các trường đại học trong năm 2021;

          - Nâng cao chất lượng học sinh đầu ra của nhà trường, phấn đấu đạt chỉ tiêu về thi tốt nghiệp THPT, tỉ lệ được xét tuyển vào các trường Đại học, Cao đẳng mà trường đề ra;

          - Bồi dưỡng kiến thức cơ bản và nâng cao cho những học sinh còn hạn chế ở một số môn học.

          - Ngoài ra, việc duy trì các lớp ôn tập còn giúp nhà trường chủ động thực hiện một số vấn đề sau:

+ Duy trì sĩ số lớp cho đến hết năm học (cuối tháng 6/2021).

+ Quản lý tốt quỹ thời gian, tránh trường hợp học sinh xao lãng việc học (vì sau khi thi học kỳ II, nếu không tham gia các lớp ôn tập thì các em sẽ không đến trường nữa).

+ Sẽ kịp thời, thuận lợi hơn khi nhà trường cần triệu tập học sinh gấp để phổ biến và chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ dự thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

2. ĐỐI TƯỢNG: Tất cả học sinh khối 12.

3. NỘI DUNG, THỜI LƯỢNG, HỌC PHÍ

      3.1. Nội dung ôn tập:

        - Bám sát nội dung chương trình, kiến thức cơ bản; bổ sung các chuyên đề nâng cao; hệ thống kiến thức trong phạm vi ra đề thi tốt nghiệp THPT, hướng dẫn giải đề thi và cách làm bài để đạt điểm cao.

        - Căn cứ vào phương án và cấu trúc đề thi minh họa, đề thi chính thức của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 của Bộ GD&ĐT. Tùy theo trình độ và năng lực của học sinh, giáo viên sẽ linh hoạt điều chỉnh nội dung, phương pháp giảng dạy sao cho phù hợp khi ôn tập.

        - Các môn học được tổ chức ôn tập: Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Tiếng Anh, Lịch sử, Địa lý, GDCD.

      3.2. Thời gian ôn tập:        Từ 10/5/2021 đến 26/6/2021

          - Thời lượng: Môn Toán học 06 tiết/tuần; các môn Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Sinh học, Tiếng Anh, Hóa học, Vật lý, GDCD học 05 tiết/tuần.

          - Học phí:

                        + Môn Toán:                 520.000đ/1 khóa

          + Các môn còn lại:        450.000đ/1 khóa

          * Ghi chú: Phụ huynh, học sinh có thể đề xuất những giảng viên có uy tín của Trường Đại học Cần Thơ để nhà trường mời về tham gia giảng dạy.

4. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

      4.1. Trách nhiệm của nhà trường:

          - Xây dựng kế hoạch và triển khai kế hoạch đến phụ huynh học sinh.

          - Liên hệ mời những giảng viên giỏi, có kinh nghiệm tham gia giảng dạy.

          - Phân công giáo viên giảng dạy trên cơ sở nguyện vọng và năng lực, sao cho phù hợp với từng đối tượng học sinh.

          - Phân công cán bộ giám sát, quản lý lớp học.

      4.2. Nhiệm vụ của giáo viên là nhóm trưởng các môn học:

          - Tổ chức họp nhóm chuyên môn để xây dựng kế hoạch, nội dung ôn tập phù hợp với từng đối tượng học sinh. Liên hệ với các giảng viên mời giảng để trao đổi, thống nhất nội dung, phương pháp giảng dạy.

          - Trực tiếp bàn bạc, xếp lịch ôn tập và thường xuyên trao đổi với các thành viên trong nhóm về tình hình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

      4.3. Nhiệm vụ của giáo viên giảng dạy:

          - Xây dựng kế hoạch, cung cấp tài liệu ôn tập theo hướng bám sát chương trình thi tốt nghiệp THPT và phù hợp với năng lực học sinh.

          -  Giảng dạy theo đúng thời khóa biểu đã công bố với học sinh.

      4.4. Một số quy định khác:

          - Trường hợp nghỉ hoặc đổi giờ dạy: đề nghị thông báo trước với cán bộ phụ trách và tự xếp buổi dạy bù.

          - Kiểm tra sĩ số học sinh theo từng buổi dạy.

          - Phụ huynh, học sinh thường xuyên giám sát và phản ánh tình hình, chất lượng ôn tập với cán bộ phụ trách, Ban Giám hiệu nhà trường.

 

          Trên đây là kế hoạch tổ chức ôn tập chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Yêu cầu các bộ phận liên quan thực hiện nghiêm túc, có trách nhiệm. Trong quá trình triển khai, nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh đến Ban Giám hiệu nhà trường để giải quyết kịp thời. Nhà trường rất mong Quý phụ huynh đồng thuận, hợp tác để tổ chức được đợt ôn tập đảm bảo chất lượng và học sinh  khối 12 đạt kết quả tốt trong kỳ thi sắp tới.

 

 

 

Nơi nhân:

- Tổ trưởng CM;

- GV giảng dạy;

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

 (Đã ký)

 

Trần Văn Minh

 


THỜI KHÓA BIỂU ÔN TẬP (KHỐI 12)

 

(Từ ngày 10/5 – 26/6/2021)

Tiết

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

Thứ bảy

1

(7h-7h45)

SHDC

Sinh học

GDCD

Vật lý

Địa lí

Tiếng Anh

Hóa học

Lịch sử

Toán

2

(7h50-8h35)

Tiếng Anh

Sinh học

GDCD

Vật lý

Địa lí

Tiếng Anh

Hóa học

Lịch sử

Toán

3

(8h55-9h40)

Tiếng Anh

Sinh học

GDCD

Vật lý

Địa lí

Tiếng Anh

Hóa học

Lịch sử

Toán

4

(9h45-10h30)

Vật lý

Địa lí

Hóa học

Lịch sử

Ngữ văn

Toán

Sinh học

GDCD

Toán

5

(10h35-11h20)

Vật lý

Địa lí

Hóa học

Lịch sử

Ngữ văn

Toán

Sinh học

GDCD

SHL

 

Tiết

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

Thứ bảy

1

(13h30- 14h15)

 

 

 

Ngữ văn

 

 

2

(14h20-15h05)

 

 

 

Ngữ văn

 

 

3

(15h25-16h10)

 

 

 

Ngữ văn

 

 

4

(16h15-17h00)

 

 

 

Ngữ văn

 

 

 

* Ban giảng huấn:

TT

Môn

Giáo viên giảng dạy

1

Ngữ văn

PGS. TS. Trần Văn Minh

TS. Lê Văn Phương (Khoa KHXH&NV)

ThS. Võ Minh Hải (Nhóm trưởng)

ThS. Nguyễn Thanh Phong

2

Toán

GS. Lâm Quốc Anh  (Khoa SP)

TS. Lê Phương Thảo

TS. Bùi Anh Kiệt

ThS. Lê Tấn Phong (Nhóm trưởng)

ThS. Lê Thị Tuyết Phượng

3

Vật lý

ThS. Phạm Minh Khánh (Nhóm trưởng)

TS. Đặng Minh Triết (Khoa SP)

TS. Trịnh Ngọc Gia (Khoa SP)

4

Hóa học

ThS. Nguyễn Mộng Hoàng (Khoa SP)

ThS. Thái Thị Tuyết Nhung (Khoa SP)

ThS. Vũ Thị Thùy Trang (Nhóm trưởng)

ThS. Hồ Hoàng Việt (Khoa SP)

5

Sinh học

TS. GVC. Đặng Minh Quân (Khoa SP)

ThS. Trần Thị Thu Hằng (Nhóm trưởng)

ThS. Nguyễn Thanh Thúy

6

Tiếng Anh

ThS. Phan Kim Hương (Nhóm trưởng)

ThS. Trần Quang Dinh

7

Lịch sử

ThS. Nguyễn Văn Kham

8

Địa lý

ThS. Quan Văn Út

9

GDCD

ThS. Nguyễn Ngọc Cẩn

 

Thông tin mới

Câu lạc bộ

Bản đồ

Số lượt truy cập

652948
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
639
2984
11900
652948

Trường THPT Thực hành Sư phạm
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 02923.734758 - 02923.734759
Email: thptthsp@ctu.edu.vn