TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       TRƯỜNG THPT THSP                                Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

 

                                                                       Cần Thơ, ngày 02  tháng  7 năm 2021

 

 

THÔNG BÁO

Về thời gian kiểm tra tuyển bổ sung học sinh khối 11 và 12

 năm học 2021 - 2022

 

- Căn cứ vào Thông báo số 33/TB-THSP ngày 02/6/2021 về việc tuyển bổ sung học sinh khối 11 và 12 năm học 2021 – 2022 của Trường THPT Thực hành Sư phạm.

Trường THPT Thực hành Sư phạm thông báo thời gian kiểm tra đầu vào như sau:

            - Ngày kiểm tra chất lượng:            12/7/2021.   

            + Sáng tập trung lúc 7.30: Kiểm tra môn Ngữ văn và Tiếng Anh

+ Chiều tập trung lúc 14.00: Kiểm tra môn Toán

- Địa điểm: Trường THPT THSP

-   Ngày công bố kết quả (dự kiến):            15/7/2021.

*Lưu ý: Sau khi công bố kết quả, ngày 26/7/2021 những học sinh trúng tuyển liên hệ văn phòng (gặp cô Mơ) để được hướng dẫn làm hồ sơ chuyển trường.

 

 

                                                                                            HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

                                                  

                                                                                             Trần Văn Minh

Thông tin mới

Câu lạc bộ

Bản đồ

Số lượt truy cập

652956
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
647
2992
11908
652956

Trường THPT Thực hành Sư phạm
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 02923.734758 - 02923.734759
Email: thptthsp@ctu.edu.vn