Phòng Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Cần Thơ,

Kính gửi Quý thầy cô,

Xin chuyển đến Quý thầy cô thông tin về cuộc thi tiếng Anh trực tuyến dành cho học sinh - sinh viên "The 2022 Asian English Olympics" do BINUS English Club (BNEC), from BINUS University, Jakarta, Indonesia tổ chức. Thời gian tổ chức20-27/02/2022Hạn cuối đăng ký tham gia: 21/01/2022.

Thông tin tóm tắt:

Tên chương trình / học bổng

The 2022 Asian English Olympics – “Echo Your Forte.”

Loại chương trình / học bổng (*)

Cuộc thi tranh biện trực tuyến

Đơn vị / tổ chức

BINUS English Club (BNEC) - BINUS University, Jakarta, Indonesia.

Thông tin tổng quát

* Cuộc thi tiếng Anh trực tuyến, được tổ chức thông qua nền tảng Zoomand Short Story Writing.

* Cuộc thi bao gồm 7 nội dung riêng lẽ: Debate,  Newscasting, Speech, Spelling Bee, Storytelling, Radio Drama (người tham gia đăng ký theo từng nội dung) 

* Thời gian tổ chức: 20-27/02/2022

* Người tham gia phải đóng phí (230.000 IDR - 350.000 IDR (550.000 VNĐ)/người)

* Mỗi trường đăng ký tối đa 3 người hoặc 3 nhóm cho từng nội dung

Điều kiện/tiêu chuẩn

Học sinh - sinh viên: 15 - 25 tuổi

Cách thức tham gia

* Mỗi trường phải cử một người đại diện (Person in Charge (PIC)) để làm đầu mối liên hệ và đăng ký/đóng tiền cho sinh viên/nhóm sinh viên tham gia

Thời gian đăng ký

21-01-22

Thời gian tham gia cuộc thi 

20/02 - 27/02/2022

Thời gian tham gia cuộc thi 

20/02 - 27/02/2022

Link tham khảo và đăng ký

 https://aeo.mybnec.org. 

 

Greetings from The 2022 Asian English Olympics committee! 

First of all, let me introduce myself. I’m Nicholas, one of the registration committee of The 2022 Asian English Olympics. 

Asian English Olympics (AEO) is one of the biggest and most anticipated annual English competitions in Asia for high school and university students. Asian English Olympics is organized by BINUS English Club (BNEC), from BINUS University, Jakarta, Indonesia.

Through this email, we are delighted to invite your institution to send your talents to The 2022 Asian English Olympics – “Echo Your Forte.” With this theme, we hope that all participants will get the opportunity to overcome their obstacles and difficult situations, and never stop developing themselves to pursue their dreams through the competition.

We will be holding this event virtually from February 20-27, 2022, through the Zoom Meeting. There will be seven competition fields: Debate, Newscasting, Speech, Spelling Bee, Storytelling, Radio Drama, and Short Story Writing.

Through our 11 years of holding this prestigious event, Asian English Olympics has been recognized as one of the best platforms for talented Asian youths to compete, showcase their talents, and gain unforgettable experiences with many participants across Asia.

With this email, we have attached The 2022 AEO official invitation letter, poster, and registration steps. The Registration Phase has already opened! Institutions that are willing to join The 2022 Asian English Olympics will be able to register via our official website: https://aeo.mybnec.org

For more information on the excitement of Asian English Olympics, you may reach us through our social media:

Facebook (facebook.com/AsianEnglishOlympics)

Instagram (instagram.com/asianenglisholympics or @asianenglisholympics).

Also, don’t forget to take a look at the previous Asian English Olympics video for a glimpse of this amazing event: https://www.youtube.com/watch?v=U2i41-TxP3c

 

Thông tin mới

Câu lạc bộ

Bản đồ

Số lượt truy cập

840748
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
12
3683
19360
840748

Trường THPT Thực hành Sư phạm
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 02923.734758 - 02923.734759
Email: thptthsp@ctu.edu.vn