GỢI Ý MỘT SỐ MÃ TỔ HỢP XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC NĂM 2022

 

1.    A00: Toán-Lý-Hóa; 

2.    A01: Toán-Lý-Tiếng Anh;

3.     A02: Toán-Lý-Sinh; 

4.    B00: Toán-Hóa-Sinh; 

5.    B03: Toán-Văn-Sinh; 

6.    B08: Toán-Sinh-Tiếng Anh; 

7.    C00: Văn-Sử-Địa; 

8.    C01: Toán-Văn-Lý; 

9.    C02: Toán-Văn-Hóa; 

10.C04: Toán-Văn-Địa; 

11.C19: Văn-Sử-GDCD; 

12.D01: Toán-Văn-Tiếng Anh; 

13.D03: Toán-Văn-Tiếng Pháp; 

14.D07: Toán-Hóa-Tiếng Anh; 

15.D14: Văn-Sử-Tiếng Anh; 

16.D15: Văn-Địa-Tiếng Anh; 

17.D24: Toán-Hóa-Tiếng Pháp; 

18.D29: Toán-Lý-Tiếng Pháp;

19. D44: Văn-Địa-Tiếng Pháp; 

20.D64: Văn-Sử-Tiếng Pháp; 

21.D66: Văn-GDCD-Tiếng Anh; 

22.T00: Toán-Sinh-Năng khiếu; 

23.T01: Toán-Văn-Năng khiếu; 

24.T06: Toán-Hóa-Năng khiếu.

-----------------------

Thông tin mới

Bản đồ

Câu lạc bộ

Số lượt truy cập

1306275
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
609
5247
25890
1306275

Lịch Phòng máy

Trường THPT Thực hành Sư phạm
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 02923.734758 - 02923.734759
Email: thptthsp@ctu.edu.vn