BAN CHẤP HÀNH NHIỆM KỲ 2012-2013

 

1.      Bí thư: thầy Võ Minh Hải

2.      Phó bí thư: thầy Phạm Minh Khánh

3.      Ủy viên: 

- Phạm Ngọc Trường An (A1K1)

- Nguyễn Huỳnh Chúc Anh (B2K1)

- Trương Vĩnh Lộc (B1K1)

 BAN CHẤP HÀNH NHIỆM KỲ 2013-2014

1.      Bí thư: thầy Võ Minh Hải

2.      Phó bí thư: thầy Nguyễn Thanh Phong

3.      Các ủy viên:

- Phạm Ngọc Trường An (A1K1)

- Nguyễn Huỳnh Chúc Anh (B2K1)

- Trương Vĩnh Lộc (B1K1)

- Quách Hồng Phúc (A1K2)

- Nguyễn Vũ Phương (A1K1)

 

Thông tin mới

Câu lạc bộ

Bản đồ

Số lượt truy cập

902486
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
373
4480
10583
902486

Trường THPT Thực hành Sư phạm
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 02923.734758 - 02923.734759
Email: thptthsp@ctu.edu.vn