I. CƠ CẤU TỔ CHỨC

1.1 Ban chấp hành đoàn trường :

* Bí thư Đoàn trường:

Thạc Sĩ Quan Văn Út – Phụ trách chung về tất cả hoạt động của Đoàn trường THPT THSP, quản lý hồ sơ sổ sách, tham mưu với Đảng ủy, Ban giám hiệu Nhà trường và Đoàn cấp trên những hoạt động của Đoàn trường trong và ngoài nhà trường, công tác chính trị tư tưởng, phát triển đoàn viên, giới thiệu đoàn viên ưu tú để tham gia lớp đối tượng Đảng, tiếp nhận và triển khai các văn bản từ Đoàn cấp trên.

* Phó bí thư Đoàn trường:  

Thạc Sĩ Lê Tấn Phong - Phụ trách quản lý đội cờ đỏ, công tác thi đua -  khen thưởng và kỷ luật học sinh, giải quyết thắc mắc, khiếu nại của GVCN trong việc học sinh thực hiện nội quy nhà trường.

* Phó bí thư Đoàn trường:

Thạc sĩ Lưu Trọng Huỳnh – Phụ trách công tác chuẩn bị cơ sở vật chất và kĩ thuật cho các hoạt động phong trào của Đoàn trường, quản lí công tác lao động và dọn dẹp vệ sinh. Đảm bảo trường học đúng với tiêu chí Xanh – Sạch – Đẹp, tổ chức các hoạt động phong trào liên quan đến học thuật và thể dục thể thao.

1.2 Ban thường vụ:

* Ủy viên ban thường vụ Đoàn trường:

Đồng chí Hồ Bảo Nghi – Phụ trách tổ chức các hoạt động phong trào liên quan đến văn nghệ, kiểm tra và quản lí hồ sơ sổ sách của Đoàn trường, tổ chức và phát triển đoàn viên mới, giám sát hoạt động CLB RADIO.

* Ủy viên ban thường vụ Đoàn trường:

Đồng chí Huỳnh Gia Hân – Tổng hợp báo cáo công tác Đoàn, báo cáo thi đua định kì, tổ chức các hoạt động phong trào liên quan đến văn nghệ, giám sát hoạt động của các CLB.

1.3 Thành viên ban chấp hành:

* Ủy viên Ban chấp hành Đoàn trường :  

Đồng chí Trần Thị Mỹ Quyên – Phụ trách công tác lưu giữ, soạn thảo văn bản, quản lý hồ sơ sổ sách Đoàn trường theo hướng dẫn của đồng chí Bí thư, kiểm tra và giám sát toàn diện các chi đoàn khối 11 (học tập, thực hiện nội quy nhà trường, nắm bắt thông tin dư luận,…), quản lí công tác thu nộp Đoàn phí hàng quý, chịu sự quản lý và thực hiện phân công trực tiếp của đồng chí Bí thư.

* Ủy viên Ban chấp hành Đoàn trường:

Đồng chí  Phạm Thị Thùy Mỵ - Phụ trách kiểm tra và giám sát toàn diện các chi đoàn khối 12 (học tập, thực hiện nội quy nhà trường, nắm bắt thông tin dư luận,…), chuẩn bị và ghi biên bản các cuộc họp cho BCH Đoàn trường, quản lí công tác soạn thảo văn bản về thi đua khen thưởng.

* Ủy viên Ban chấp hành Đoàn trường :

Đồng chí Phan Minh Khánh Quỳnh – Phụ trách quản lí toàn diện đội Cờ đỏ, trưởng ban hậu cần trong tất cả hoạt động của Đoàn trường, phụ trách kiểm tra và giám sát toàn diện các chi đoàn khối 12 (học tập, thực hiện nội quy nhà trường, nắm bắt thông tin dư luận,…), hỗ trợ đồng chí Phó bí thư việc thực hiện thể dục giữa giờ.

* Ủy viên Ban chấp hành Đoàn trường :

Đồng chí Nguyễn Tiến Hưng - Phụ trách kiểm tra và giám sát toàn diện các chi đoàn khối 11 (học tập, thực hiện nội quy nhà trường, nắm bắt thông tin dư luận,…), nhận phân công từ đồng chí Phó bí thư trong việc chuẩn bị cơ sở vật chất cho các hoạt động, quản lí việc thực hiện nhiệm vụ lao động của các chi đoàn, quản lí học sinh lao động công ích, hỗ trợ đồng chí Phó bí thư việc thực hiện thể dục giữa giờ.

* Ủy viên Ban chấp hành Đoàn trường:

Đồng chí Ngô Hà Kim Ngọc – Phụ trách lập danh sách, biểu mẫu khi cần thiết, chuẩn bị công tác hậu cần, cơ sở vật chất cho các hoạt động phong trào, hỗ trợ đồng chí Bí thư trong các hoạt động thể dục thể thao, hỗ trợ đồng chí Phó bí thư  thực hiện thể dục giữa giờ

* Ủy viên Ban chấp hành Đoàn trường :

Đồng chí Lê Quốc Huy - Phụ trách lập danh sách, biểu mẫu khi cần thiết, chuẩn bị công tác hậu cần, cơ sở vật chất cho các hoạt động phong trào, công tác truyền thông (chụp ảnh, thiết kế,…), hỗ trợ đồng chí Phó bí thư việc thực hiện thể dục giữa giờ.

* Ủy viên Ban chấp hành Đoàn trường :

Đồng chí Phạm Thị Anh Thư – Đôn đóc và tổng hợp các chi đoàn việc thực hiện báo cáo, phụ trách hoàn thành các biểu mẫu báo cáo về Đoàn cấp trên khi cần thiết, hỗ trợ đồng chí Bí thư trong các hoạt động thể dục thể thao.

* Ủy viên Ban chấp hành Đoàn trường:

Đồng chí Lê Diễm Châu - Phụ trách kiểm tra và giám sát toàn diện các chi đoàn khối 10 (học tập, thực hiện nội quy nhà trường, nắm bắt thông tin dư luận,…), chuẩn bị cơ sở vật chất cần thiết cho những hoạt động của Đoàn trường, quản lí công tác truyền thông (chụp ảnh, thiết kế,…).

* Ủy viên Ban chấp hành Đoàn trường:

       

Đồng chí Phạm Lê Bảo Khuê – Phụ trách kiểm tra và giám sát toàn diện các chi đoàn khối 10 (học tập, thực hiện nội quy nhà trường, nắm bắt thông tin dư luận,…), quản lí công tác truyền thông cho những hoạt động của Đoàn trường, quản lí hồ sơ Đoàn của khối 10, hỗ trợ công tác chuẩn bị cho các hoạt động phong trào và các hoạt động học thuật.

* Ủy viên Ban chấp hành Đoàn trường :

Đồng chí Lê Nguyễn Diễm Ngọc - Phụ trách kiểm tra và giám sát toàn diện các chi đoàn khối 10 (học tập, thực hiện nội quy nhà trường, nắm bắt thông tin dư luận,…), quản lí công tác truyền thông cho những hoạt động của Đoàn trường, giám sát và phụ trách hoạt động của CLB Tranh Biện, quản lí hồ sơ Đoàn của khối 12, hỗ trợ chuẩn bị và thực hiện các hoạt động phong trào văn nghệ.

1.4          Chi đoàn tiêu biểu:

- Chi đoàn A2K7 năm học 2019-2020: Thi đua tốt - kỷ luật tốt, đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua hàng tuần

- Chi đoàn B2K7 năm học 2019-2020: Thi đua tốt - đạt nhiều thành tích cao trong các hoạt động phong trào của Đoàn trường.

- Chi đoàn B1K6 năm học 2019-2020: Thi đua tốt - đạt nhiều thành tích cao trong các hoạt động phong trào của Đoàn trường.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐOÀN THANH NIÊN

2.1 Vị trí và vai trò của Đoàn TN trường học: 

- Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (gọi tắt là Đoàn Thanh niên) là tổ chức chính trị của thanh niên Việt Nam. Đoàn là cánh tay đắc lực và là đội hậu bị của Đảng. Ở góc độ giáo dục học, Đoàn Thanh niên là một giải pháp giáo dục hiện đại, hiệu quả và khả thi với những đặc điểm ưu việt cơ bản về tính nêu gương, về tinh thần đồng đội và sự trải nghiệm cần thiết mà các giải pháp giáo dục khác của nhà trường ít có điều kiện thực hiện. Đoàn trường THPT Thực hành Sư phạm đã trãi qua 08 nhiệm kỳ hoạt động, nhiệm kỳ 2020-2021 là nhiệm kỳ lần 08.

2.2    Nhiệm vụ trọng tâm của Đoàn TN trường học:

·        Đẩy mạnh công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho đoàn viên học sinh.

·           Đại diện, chăm lo và bảo vệ lợi ích chính đáng của đoàn viên thanh niên học sinh.

·           Tổ chức các hoạt động phong trào thi đua học tập và rèn luyện học sinh về cả tri thức và đạo đức lối sống, góp phần giáo dục các kỹ năng cần thiết và hướng đến phát triển toàn diện đoàn viên thanh niên học sinh.

·           Xây dựng các chương trình văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao và các câu lạc bộ nhằm giúp học sinh nâng cao kiến thức và kỹ năng, hướng đến hoàn thiện nhân cách.

·           Phối hợp với chính quyền, các tổ chức đoàn thể, kinh tế - xã hội trong và ngoài trường chăm lo cho thanh niên, tích cực xây dựng cơ sở Đoàn, tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và chính quyền.

 

 

 

Thông tin mới

Bản đồ

Câu lạc bộ

Số lượt truy cập

1676881
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
560
1492
40463
1676881

Lịch Phòng máy

Trường THPT Thực hành Sư phạm
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 02923.734758 - 02923.734759
Email: thptthsp@ctu.edu.vn