BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TRƯỜNG THPT THỰC HÀNH SƯ PHẠM

NHIỆM KỲ 2022-2023

I. CƠ CẤU TỔ CHỨC

BCH Đoàn trường THPT kiện toàn sau Đại hội khóa X nhiệm kỳ 2022-2023, bầu ra 15 đồng chí, bao gồm:

 

1. Ban thường vụ đoàn trường gồm 5 đồng chí:

* Đồng chí: Quan Văn Út - Bí thư Đoàn trường

            ThS. Quan Văn Út – Chịu trách nhiệm trước Đoàn cấp trên, Cấp ủy và BGH nhà trường về tất cả các hoạt động của Đoàn trường THPT THSP; Phụ trách chung tất cả các hoạt động của Đoàn trường thông qua các đồng chí Phó BT, Ủy viên BTV Đoàn trường và BCH đoàn trường; Phân công nhiệm vụ cho các đồng chí trong BTV và Ủy viên BCH Đoàn trường thực hiện các nhiệm vụ chung của Đoàn thanh niên; Phối hợp với Công Đoàn và các tổ chức đoàn thể khác trong nhà trường, Khoa Sư phạm và trường Đại học Cần Thơ trong việc tổ chức các hoạt động phong trào; Tiếp nhận, triển khai các văn bản của Đoàn cấp trên, kế hoạch của Nhà trường; Xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động phong trào của Đoàn trường; Tham mưu với Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường và Đoàn cấp trên về các hoạt động của Đoàn trường trong và ngoài Nhà trường; Phụ trách công tác giáo dục chính trị - tư tưởng cho Đoàn viên, Thanh niên của trường; Giám sát, đôn đốc các hoạt động của các bộ phận được giao; Báo cáo với Chi bộ và Ban giám hiệu việc thực hiện nhiệm vụ được phân công của thành viên BCH; Quản lý hồ sơ sổ sách của Đoàn trường; Phụ trách chỉ đạo thực hiện các báo cáo, giám sát và điều hành việc thu nộp đoàn phí; Phụ trách quản lý Trang FanPage của Đoàn trường; Phụ trách công tác tổ chức, phát triển Đoàn viên mới, giới thiệu đoàn viên ưu tú học lớp đối tượng Đảng; Phụ trách quản lý và giám sát hoạt động của các CLB trong trường; Phụ trách tổng hợp văn bản và nội dung sinh hoạt GVCN hàng tuần, sau khi nhận báo cáo từ BTV Đoàn trường.

* Đồng chí: Dương Nguyễn Thành Luân - Phó bí thư Đoàn trường

ThS. Dương Nguyễn Thành Luân - Phụ trách điều hành buổi sinh hoạt dưới cờ đầu tuần. Báo cáo tổng kết thi đua hàng tuần các lớp, phụ trách tuyên truyền các ngày Lễ lớn trong các buổi sinh hoạt dưới cờ; Phụ trách chuẩn bị sân khấu cho các hoạt động của Nhà trường; Quản lý và điều hành hoạt động Đội cờ đỏ và Ban thi đua Đoàn trường; Phụ trách công tác Thi đua khen thưởng và kỷ luật của Đoàn trường, chịu trách nhiệm theo dõi nề nếp và thi đua của HS; Chịu trách nhiệm chính về hoạt động chuyên môn của Đoàn trường liên quan tới giáo viên; Phối hợp với giám thị để cùng thực hiện nhiệm vụ đảm bảo việc thực hiện nội quy của nhà trường; Giải quyết thắc mắc và khiếu nại của GVCN về việc thực hiện nội quy nhà trường của HS; Hoàn thành các báo cáo và thống kê về việc thực hiện nội quy của HS để gửi đến Ban giám hiệu và GVCN.

* Đồng chí: Lưu Trọng Huỳnh - Phó bí thư Đoàn trường

ThS. Lưu Trọng Huỳnh – Phụ trách công tác chuẩn bị cơ sở vật chất kỹ thuật cho các hoạt động phong trào của Đoàn trường; Phụ trách công tác triển khai lao động và dọn dẹp vệ sinh toàn trường. Đảm bảo trường học luôn Xanh – Sạch – Đẹp; Triển khai kế hoạch “Vườn Thực Hành” đến GVCN và đôn đốc thực hiện; Phụ trách điều phối và quản lý giờ thể dục giữa giờ của HS; Phụ trách tổ chức các hoạt động phong trào liên quan đến học thuật và thể dục thể thao của Đoàn trường.

* Đồng chí: Phạm Văn Tuấn - Ủy viên ban thường vụ Đoàn trường

            ThS. Phạm Văn Tuấn – Phối hợp với đồng chí Luân để cùng điều hành hoạt động Đội cờ đỏ; Phối hợp với đồng chí Luân để cùng thực hiện nhiệm vụ đảm bảo việc thực hiện nội quy của nhà trường; Phối hợp với đồng chí Luân hoàn thành các báo cáo và thống kê về việc thực hiện nội quy của HS để gửi đến BGH và GVCN; Phụ trách quản lý và điểm danh HS đi lao động công ích hàng tuần, kịp thời thông báo đến GVCN và báo cáo với BGH; Phụ trách phần mền quản lý đoàn viên của Đoàn trường ĐHCT.

* Đồng chí: Nguyễn Bảo Ngọc - Ủy viên ban thường vụ Đoàn trường

            Đồng chí Nguyễn Bảo ngọc – Phụ trách công tác tổ chức và Ủy ban kiểm tra của Đoàn trường; Tổng hợp các báo cáo công tác Đoàn, báo cáo thi đua theo định kỳ; Phụ trách lập kế hoạch và xây dựng các câu lạc bộ của trường; Phụ trách giám sát hoạt động của câu lạc bộ truyền thông; Phụ trách công tác tổ chức và phát triển đoàn viên mới; Phụ trách công tác lưu trữ, soạn thảo văn bản, quản lý hồ sơ sổ sách đoàn trường theo hướng dẫn của đ/c bí thư; Phụ trách kiểm duyệt và đăng bài trên trang Fanpage của Đoàn trường; Hỗ trợ điều phối và ổn định học sinh trong các giờ sinh hoạt dưới cờ; Điều phối chung việc chuẩn bị các hoạt động phong trào của Đoàn trường; Tham mưu và chịu sự quản lý trực tiếp của đồng chí Bí thư trong các hoạt động; Quản lý văn phòng Đoàn trường (Xây dựng nội quy sử dụng, trang trí, sắp xếp và vệ sinh văn phòng Đoàn trường); Nắm bắt dư luận trong ĐVTN để kịp thời tham mưu và báo cáo cho BTV.

2. Các thàn viên ban chấp hành khóa X:

* Đồng chí: Phạm Ngọc Ánh Dương - Ủy viên Ban chấp hành Đoàn trường

Đồng chí Phạm Ngọc Ánh Dương – Phụ trách kiểm tra và giám sát toàn diện các chi đoàn 11D1, 11D2 và 11B2 (học tập, thực hiện nội quy nhà trường, vệ sinh, nắm bắt thông tin dư luận....); Quản lý và kiểm tra hồ sơ đoàn của khối 11B2, 11D1, 11D2; Hỗ trợ và thực hiện các nhiệm vụ đ/c Bảo Ngọc phân công về hồ sơ sổ sách và thực hiện các báo liên quan; Hỗ trợ đồng chí Ý Vy trong việc thi đua khen thưởng; Nắm bắt các số liệu thống kê chi đoàn và đoàn viên thanh niên.

* Đồng chí: Hà Gia Hân - Ủy viên Ban chấp hành Đoàn trường

            Đồng chí Hà Gia Hân - Phụ trách công tác truyền thông – Viết bài đăng cho các hoạt động của Đoàn trường; Phụ trách kiểm tra và giám sát toàn diện các chi đoàn 10D1, 10A1, 10A2 (học tập, thực hiện nội quy nhà trường, vệ sinh, nắm bắt thông tin dư luận....); Quản lý và kiểm tra hồ sơ đoàn của khối 10D1, 10A1, 10A2; Hỗ trợ biên soạn kịch bản và làm MC cho 1 số hoạt động được phân công.

* Đồng chí: Đoàn Ý Vy - Ủy viên Ban chấp hành Đoàn trường

            Đồng chí Đoàn Ý Vy – Phụ trách kiểm tra và giám sát toàn diện các chi đoàn 12B2, 12D1, 12D2 (học tập, thực hiện nội quy nhà trường, vệ sinh, nắm bắt thông tin dư luận....); Phụ trách công tác thu – nộp đoàn phí hàng quý và lập báo cáo thu chi nộp đồng chí bí thư; Chịu sự quản lý và thực hiện sự phân công trực tiếp của Đ/c Bí thư Đoàn trường; Phụ trách việc trang bị các cơ sở vật chất cần thiết cho các hoạt động của Đoàn trường; Phụ trách công tác thi đua khen thưởng của Đoàn trường.

* Đồng chí: Ngô Hà Kim Ngọc - Ủy viên Ban chấp hành Đoàn trường

            Đồng chí Ngô Hà Kim Ngọc - Phụ trách công tác hậu cần, chuẩn bị cơ sở vật chất cho các hoạt động; Hỗ trợ đ/c Luân và đ/c Tuấn trong thực hiện các nhiệm vụ về quản lý nội quy HS, quản lý đội cờ đỏ; Phụ trách kiểm tra và giám sát toàn diện các chi đoàn 12A2, 12A1 và 12B1 (học tập, thực hiện nội quy nhà trường, vệ sinh, nắm bắt thông tin dư luận....)

* Đồng chí: Trần Ngọc Bảo Nhi - Ủy viên Ban chấp hành Đoàn trường

            Đồng chí Trần Ngọc Bảo Nhi – Phụ trách và thực hiện các phong trào văn nghệ cho các sự kiện và hoạt động của Nhà trường; Phối hợp với đồng chí Kim Ngọc trong công tác hậu cần, chuẩn bị cơ sở vật chất cho các hoạt động; Hỗ trợ đồng chí Huỳnh trong tổ chức các hoạt động thể thao và học thuật; Hỗ trợ đồng chí Bảo Ngọc trong việc quản lý văn phòng Đoàn trường (Xây dựng nội quy sử dụng, trang trí, sắp xếp và vệ sinh văn phòng Đoàn trường)

* Lê Trần Quỳnh Như - Ủy viên Ban chấp hành Đoàn trường

            Đồng chí Lê Trần Quỳnh Như - Phối với đồng chí Bảo Nhi và các đồng chí trong BCH tổ chức các hoạt động văn hóa – văn nghệ; Phụ trách kiểm tra và giám sát toàn diện các chi đoàn 11A1, 11A2 và 11B1 (học tập, thực hiện nội quy nhà trường, vệ sinh, nắm bắt thông tin dư luận....); Quản lý và kiểm tra hồ sơ đoàn của khối 11A1, 11A2 và 11B1; Hỗ trợ đồng chí Bảo Ngọc quản lý và trang trí, vệ sinh văn phòng Đoàn trường.

* Đồng chí: Lâm Gia Quỳnh - Ủy viên Ban chấp hành Đoàn trường

Đồng chí Lâm Gia Quỳnh - Phụ trách công tác truyền thông (Chụp hình và lưu trữ hình ảnh hoạt động của đoàn trường trong nhiệm kỳ). Lưa chọn hình ảnh phù hợp để gửi BTV kiểm duyệt và đăng truyền thông hoạt động; Phụ trách kiểm tra và giám sát toàn diện các chi đoàn 10B1, 10B2, 10A3 (học tập, thực hiện nội quy nhà trường, vệ sinh, nắm bắt thông tin dư luận....); Quản lý và kiểm tra hồ sơ đoàn của khối 10B1, 10B2, 10A3.

* Đồng chí: Đặng Lý Phương Thảo - Ủy viên Ban chấp hành Đoàn trường

            Đồng chí Đặng Lý Phương Thảo - Chuẩn bị và ghi biên bản cho các cuộc họp của BCH Đoàn trường; Hỗ trợ Đ/c Bí thư quản lý hồ sơ sổ sách của Đoàn trường; Quản lý và kiểm tra hồ sơ đoàn của khối 12.

* Phan Gia Thịnh - Ủy viên Ban chấp hành Đoàn trường

Đồng chí Phan Gia Thịnh - Phối hợp với đồng chí Triết quản lý hệ thống âm thanh phục vụ cho các hoạt động phong trào của Đoàn trường; Nhận phân công từ đ/c. Huỳnh trong việc chuẩn bị các cơ sở vật chất cho các hoạt động; Nhận phân công từ đ/c. Luân trong việc chuẩn bị các cơ sở vật chất cho các hoạt động; Phối với đồng chí Nhi và các đồng chí trong BCH tổ chức các hoạt động văn hóa – văn nghệ.

* Đồng chí: Phạm Minh Triết - Ủy viên Ban chấp hành Đoàn trường

Đồng chí Phạm Minh Triết - Phụ trách quản lý hệ thống âm thanh phục vụ trực tiếp cho các hoạt động phong trào của Đoàn trường; Nhận phân công từ đ/c. Huỳnh trong việc chuẩn bị các cơ sở vật chất cho các hoạt động; Phối với các đồng chí trong BCH tổ chức các hoạt động văn hóa – văn nghệ.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐOÀN THANH NIÊN

2.1 Vị trí và vai trò của Đoàn TN trường học

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (gọi tắt là Đoàn Thanh niên) là tổ chức chính trị của thanh niên Việt Nam. Đoàn là cánh tay đắc lực và là đội hậu bị của Đảng. Ở góc độ giáo dục học, Đoàn Thanh niên là một giải pháp giáo dục hiện đại, hiệu quả và khả thi với những đặc điểm ưu việt cơ bản về tính nêu gương, về tinh thần đồng đội và sự trải nghiệm cần thiết mà các giải pháp giáo dục khác của nhà trường ít có điều kiện thực hiện.

Đoàn trường THPT Thực hành Sư phạm đã trải qua 10 nhiệm kỳ hoạt động, nhiệm kỳ 2022-2023 là nhiệm kỳ thứ X.

2.2.  Nhiệm vụ trọng tâm của Đoàn TN trường học

Đẩy mạnh công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho đoàn viên học sinh.           

Đại diện, chăm lo và bảo vệ lợi ích chính đáng của đoàn viên thanh niên học sinh.

Tổ chức các hoạt động phong trào thi đua học tập và rèn luyện học sinh về cả tri thức và đạo đức lối sống, góp phần giáo dục các kỹ năng cần thiết và hướng đến phát triển toàn diện đoàn viên thanh niên học sinh.

Xây dựng các chương trình văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao và các câu lạc bộ nhằm giúp học sinh nâng cao kiến thức và kỹ năng, hướng đến hoàn thiện nhân cách.

Phối hợp với chính quyền, các tổ chức đoàn thể, kinh tế - xã hội trong và ngoài trường chăm lo cho thanh niên, tích cực xây dựng cơ sở Đoàn, tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và chính quyền.

BCH ĐOÀN TRƯỜNG THPT THSP

 

Thông tin mới

Bản đồ

Câu lạc bộ

Số lượt truy cập

1676958
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
637
1569
40540
1676958

Lịch Phòng máy

Trường THPT Thực hành Sư phạm
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 02923.734758 - 02923.734759
Email: thptthsp@ctu.edu.vn