TUỔI 16

TỰ LẬP ĐỂ TRƯỞNG THÀNH

Tiếng Việt: Bách Hợp (D2K8), Hồng Ngọc (D1K8), English: Minh Khuê (A2K8); Ảnh: sưu tầm

[English version below]

Ở tuổi 16, chúng ta bắt đầu tự lập và trở nên trưởng thành hơn. Vào khoảng thời gian đầu, tự lập chắc chắn không phải là giai đoạn dễ dàng đối với tất cả mọi người. Ở tuổi này không nhất thiết phải là xa nhà thì mới được gọi là tự lập. Tự lập ở đây chỉ đơn giản là chúng ta tự ý thức làm những việc mà từ trước đến nay luôn được nhận sự giúp đỡ, nhắc nhở từ ba mẹ và anh chị em, học cách chăm sóc bản thân, chịu trách nhiệm với hành động của mình,... 

Đối với tự lập, xa nhà ở tuổi 16 lại còn khó khăn hơn, ví dụ như ngủ một mình, tự nấu nướng, tự chăm sóc bản thân và không sa vào các tệ nạn xã hội. Nghe thì có vẻ dễ nhưng làm được thì rất khó. Rõ thấy, tự lập ở tuổi này hoàn toàn không phải là điều dễ dàng, dù vậy ta cũng phải cố gắng rèn luyện. 

Có tự lập mới có trưởng thành! 

Đúng vậy, chỉ khi chúng đã tự lập thì chúng ta mới có thể trở nên trưởng thành hơn. 

Trưởng thành là gì? Mỗi người sẽ có một khái niệm trưởng thành riêng và trưởng thành bao gồm nhiều thứ, như: khiêm tốn, thành thật, nhận thức đúng đắn về vấn về và có cách giải quyết hợp lý,... Rất nhiều yếu tố để quyết định bạn đã trưởng thành hay chưa! 

Tôi, bạn và tất cả chúng ta chưa chắc đã là những con người trưởng thành nhưng chúng ta vẫn luôn cố gắng để bản thân trở nên hoàn thiện hơn, tốt đẹp hơn, có phải không? Chúng ta hãy luôn cố gắng tự lập để trưởng thành và để cuộc sống của bạn có ý nghĩa hơn.  

_______

AGE SIXTEEN 

INDEPENDENT TO BECOME A GROWTH

At the age of 16, we begin to become independent and become more mature. In the first period, becoming self-reliant was certainly not an easy time for everyone. During this age, it is not necessary to be away from home to be called independent. Being independent here is just simply that we are self-aware about things that have always been supported and reminded by our parents and siblings, learned how to take cares of ourselves, take responsibility for our actions,...

 But then doing that when you are away from home is even more difficult at the age of 16. For example are sleeping alone, cooking, taking care of yourself, not falling into social evils,... It may sounds easy but it is very difficult to be done. Obviously, being independent at this age is not easy at all, that’s why we have to try over and over just to train ourselves. 

Only independent can create a mature person! 

Yes, only when we are independent we can become more mature. 

So what is maturity? Each person which have a mature and personal concept of growth, including many things like humility, honesty, proper awareness of the problem and a reasonable solution for that matter and many more. A lot of factors to decide. Are you mature or not?

I, you and all of us are not necessarily mature people, but we still try to make ourselves better and better, right? Always try to be better and live a good life.

 

Thông tin mới

Bản đồ

Câu lạc bộ

Số lượt truy cập

1192489
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
623
5510
28536
1192489

Lịch Phòng máy

Trường THPT Thực hành Sư phạm
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 02923.734758 - 02923.734759
Email: thptthsp@ctu.edu.vn