BUỔI SÁNG

(Chính khóa)

- 6h50: vào học (ổn định đầu giờ, học sinh truy bài tại lớp, Cờ Đỏ đến trực ở từng lớp)

- Tiết 1: Từ 7 giờ 00 phút đến 7 giờ 45 phút.

- Tiết 2: Từ 7 giờ 50 phút đến 8 giờ 35 phút.

- Giải lao: 20 phút.

- Tiết 3: Từ 8 giờ 55 phút đến 9 giờ 40 phút.

- Tiết 4: Từ 9 giờ 45 phút đến 10 giờ 30 phút.

- Tiết 5: Từ 10 giờ 35 phút đến 11 giờ 20 phút

BUỔI CHIỀU

(Tăng tiết)

- Tiết 2, 3: Từ 13 giờ 30 đến 15 giờ 00

- Giải lao: 30 phút

- Tiết 4, 5: Từ 15 giờ 30 đến 17 giờ 00

Thông tin mới

Câu lạc bộ

Bản đồ

Số lượt truy cập

657633
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
687
3072
16585
657633

Trường THPT Thực hành Sư phạm
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 02923.734758 - 02923.734759
Email: thptthsp@ctu.edu.vn