THỜI KHÓA BIỂU

 THỰC HÀNH MÔN SINH HỌC

HỌC KỲ I (NH 2019-2020)

Lịch thực hành môn Sinh học tại phòng thí nghiệm Khoa Sư phạm, Đại học Cần Thơ:

I. PHÒNG THÍ NGHIỆM SINH LÝ NGƯỜI VÀ ĐỘNG VẬT

            -Lớp 12

            - Tên bài: Các dạng đột biến NST

            - Số lượng học sinh: 156 (8 nhóm)

            - Thời gian: 16/9-20/9/2019

 

Thứ

Hai

(16/9)

Ba

(17/9)

(18/9)

Năm

(19/9)

Sáu

(20/8)

Bảy

 

Chủ nhật

Sáng

 

 

 

 

 

 

 

Chiều

13h15 -15h

 

Nhóm 1

Nhóm 3

Nhóm 5

Nhóm 7

 

 

15h – 16h45

 

Nhóm 2

Nhóm 4

Nhóm 6

Nhóm 8

 

 

- Lớp 12A1: Nhóm 1: STT 1-20; Nhóm 2: STT 21-39.

- Lớp 12A2: Nhóm 3: STT 1-20; Nhóm 4: STT 21-39.

- Lớp 12B1: Nhóm 5: STT 1-20; Nhóm 6: STT 21-40.

- Lớp 12B2: Nhóm 7: STT 1-19; Nhóm 8: STT 20-38. 

II. PHÒNG THÍ NGHIỆM THỰC VẬT

            - LỚP 11

- Tên bài: Thí nghiệm phát hiện diệp lục và carotenoid

            - Số lượng học sinh: 163 (8 nhóm)

            - Thời gian: 12/11 – 15//11/2019

Thứ

Hai

11/11

Ba

(12/11)

(13/11)

Năm

(14/11)

Sáu

 15/11)

Bảy

Chủ nhật

Chiều

13h15 -15h

 

Nhóm 1

Nhóm 3

Nhóm 5

Nhóm 7

 

 

15h – 16h45

 

Nhóm 2

Nhóm 4

Nhóm 6

Nhóm 8

 

 

- Lớp 11A1: Nhóm 1: STT 1-21; Nhóm 2: STT 22-42.

- Lớp 11A2: Nhóm 3: STT 1-20; Nhóm 4: STT 21-40.

- Lớp 11B1: Nhóm 5: STT 1-21; Nhóm 6: STT 22-41.

- Lớp 11B2: Nhóm 7: STT 1-20; Nhóm 8: STT 21-40. 

II. PHÒNG THÍ NGHIỆM THỰC VẬT

-LỚP 10:

- Tên bài: Thí nghiệm Co và phản co nguyên sinh

-Số nhóm: 173 (8 nhóm)

-Thời gian: 21/11 – 29/11/2019

Thứ

Hai

 

Ba

 

(20/11)

Năm (21/11)

Sáu (22/11)

Bảy

Chủ nhật

Chiều

13h15 -15h

 

 

 

Nhóm 1

Nhóm 3

 

 

15h – 16h45

 

 

 

Nhóm 2

Nhóm 4

 

 

 

Thứ

Hai

 

Ba

 

(27/11)

Năm (28/11)

Sáu

(29/11)

Bảy

Chủ nhật

Chiều

13h15 -15h

 

 

 

Nhóm 5

Nhóm 7

 

 

15h – 16h45

 

 

 

Nhóm 6

Nhóm 8

 

 

- Nhóm 1: Lớp 10A1 (STT 1-22).

- Nhóm 2: Lớp 10A1 (STT 23-30) và lớp 10A2 (STT 1-14).

- Nhóm 3: Lớp 10A2 (STT 15-30) và lớp 10B1 (STT 1-5).

- Nhóm 4: Lớp 10B1 (STT 6-26).

- Nhóm 5: Lớp 10B2 (STT 1-22).

- Nhóm 6: Lớp 10B2 (STT 23-29) và lớp 10D1 (STT 1-15).

- Nhóm 7: Lớp 10D1 (STT 16-30) và lớp 10D2 (STT 1-7).

- Nhóm 8: Lớp 10D2 (STT 8-28).

 

Thông tin mới

Câu lạc bộ

Bản đồ

Số lượt truy cập

653048
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
739
3084
12000
653048

Trường THPT Thực hành Sư phạm
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 02923.734758 - 02923.734759
Email: thptthsp@ctu.edu.vn