TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

THỜI KHÓA BIỂU

          KHOA SƯ PHẠM

    BỘ MÔN SP HÓA HỌC

TỔ CHUYÊN NGÀNH PPGD

GIẢNG DẠY THÍ NGHIỆM

CHO HỌC SINH TRƯỜNG THPT THSP

Địa điểm: Phòng thí nghiệm PPGD Hóa học

 

 

1. Khối 12

a. Tuần từ 28/10/2019 đến 02/11/2019

 

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

Thứ bảy

CHIỀU

28/10

29/10

30/11

31/11

01/11

02/11

BÀI

 

Bài 1, Bài 2

Bài 1, Bài 2

Bài 1, Bài 2

 

Bài 1, Bài 2

NHÓM

 

Nhóm 01

Nhóm 02

Nhóm 03

 

Nhóm 04

b. Tuần: Từ 04/11/2019 đến 09/11/2019

 

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

Thứ bảy

CHIỀU

04/11

05/11

06/11

07/11

08/11

09/11

BÀI

 

Bài 1, Bài 2

Bài 1, Bài 2

Bài 1, Bài 2

 

Bài 1, Bài 2

NHÓM

 

Nhóm 05

Nhóm 06

Nhóm 07

 

Nhóm 08

Lưu ý:

-  Mỗi buổi, các nhóm phải làm 02 bài thực hành: Bài số 1 và số 2.

-  Thời gian thực hành bắt đầu từ 14h00.

-  Mỗi lớp chia làm 2 nhóm thực hành. Cụ thể:

        + Nhóm 01, nhóm 02: 12A1

        + Nhóm 03, nhóm 04: 12A2

        + Nhóm 05, nhóm 06: 12B1

        + Nhóm 07, nhóm 08: 12B2

2. Khối 11

a. Tuần: Từ 11/11/2019 đến 16/11/2019

 

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

Thứ bảy

CHIỀU

11/11

12/11

13/11

14/11

15/11

16/11

BÀI

 

Bài 1, Bài 2

Bài 1, Bài 2

Bài 1, Bài 2

 

Bài 1, Bài 2

NHÓM

 

Nhóm 01

Nhóm 02

Nhóm 03

 

Nhóm 04

 b. Tuần: Từ 18/11/2019 đến 23/11/2019

 

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

Thứ bảy

CHIỀU

18/11

19/11

20/11

21/11

22/11

23/11

BÀI

 

 

 

Bài 1, Bài 2

 

Bài 1, Bài 2

NHÓM

 

 

 

Nhóm 05

 

Nhóm 06


c. Tuần: Từ 25/11/2019 đến 30/11/2019

 

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

Thứ bảy

CHIỀU

25/11

26/11

27/11

28/11

29/11

30/11

BÀI

 

Bài 1, Bài 2

Bài 1, Bài 2

 

 

 

NHÓM

 

Nhóm 07

Nhóm 08

 

 

 

Lưu ý:

-  Mỗi buổi, các nhóm phải làm 02 bài thực hành: Bài số 1 và số 2.

-  Thời gian thực hành bắt đầu từ 14h00.

-  Mỗi lớp chia làm 2 nhóm thực hành. Cụ thể:

        + Nhóm 01, nhóm 02: 11A1

        + Nhóm 03, nhóm 04: 11A2

        + Nhóm 05, nhóm 06: 11B1

        + Nhóm 07, nhóm 08: 11B2

3. Khối 10

a. Tuần: Từ 25/11/2019 đến 30/11/2019

 

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

Thứ bảy

CHIỀU

25/11

26/11

27/11

28/11

29/11

30/11

BÀI

 

 

 

Bài 1

 

Bài 1

NHÓM

 

 

 

Nhóm 01

Nhóm 02

 

Nhóm 03

Nhóm 04

 b. Tuần: Từ 02/12/2019 đến 07/12/2019

 

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

Thứ bảy

CHIỀU

02/12

03/12

04/12

05/12

06/12

07/12

BÀI

 

Bài 1

Bài 1

Bài 1

 

Bài 1

LỚP

 

Nhóm 05

Nhóm 06

Nhóm 07

Nhóm 08

Nhóm 09

Nhóm 10

 

Nhóm 11

Nhóm 12

Lưu ý:

-  Mỗi buổi các nhóm phải làm 1 bài thực hành (bài số 1).

-  Mỗi lớp chia làm 2 nhóm thực hành. Cụ thể như sau:

       + Nhóm 01, nhóm 02: 10A1. Nhóm 01 TH lúc 14h00, nhóm 02 TH lúc 15h30p.

       + Nhóm 03, nhóm 04: 10A2. Nhóm 03 TH lúc 14h00, nhóm 04 TH lúc 15h30p.

       + Nhóm 05, nhóm 06: 10B1. Nhóm 05 TH lúc 14h00, nhóm 06 TH lúc 15h30p.

       + Nhóm 07, nhóm 08: 10B2. Nhóm 07 TH lúc 14h00, nhóm 08 TH lúc 15h30p.

+ Nhóm 09, nhóm 10: 10D1. Nhóm 09 TH lúc 14h00, nhóm 10 TH lúc 15h30p.

+ Nhóm 11, nhóm 12: 10D2. Nhóm 11 TH lúc 14h00, nhóm 12 TH lúc 15h30p.                           

                                                                                           GV hướng dẫn thực hành

                                                                                                  

                                                                                             VÕ THỊ BÍCH HUYỀN

 

 

 

Thông tin mới

Câu lạc bộ

Bản đồ

Số lượt truy cập

657648
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
702
3087
16600
657648

Trường THPT Thực hành Sư phạm
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 02923.734758 - 02923.734759
Email: thptthsp@ctu.edu.vn