THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 12

HỌC KỲ 2, NH 2019-2020

(ÁP DỤNG TỪ 30/12/2019)

 

 

12A1

12A2

12B1

12B2

Thø 2

1

CHÀO CỜ

CHÀO CỜ

CHÀO CỜ

CHÀO CỜ

2

Hải(V)

T.Phượng(T)

Kiệt(T)

N.Phong(V)

3

Hải(V)

T.Phượng(T)

Hằng(SV)

N.Phong(V)

4

Phong(T)

Hải(V)

N.Phong(V)

T.Phượng(T)

5

Phong(T)

Hải(V)

N.Phong(V)

Khánh(L)

Thø 3

1

K.Hương(AV)

X.Phương(Tin)

Dinh(AV)

Kham(S)

2

K.Hương(AV)

T.Phượng(T)

Dinh(AV)

Khánh(L)

3

X.Phương(Tin)

T.Phượng(T)

Kham(S)

K.Hương(AV)

4

Việt(H)

Khánh(L)

X.Phương(Tin)

K.Hương(AV)

5

Khánh(L)

Dinh(AV)

T.Nhung(H)

X.Phương(Tin)

Thø 4

1

Việt(H)

Khánh(L)

Út(Đ)

T.Phượng(T)

2

Việt(H)

Khánh(L)

Út(Đ)

T.Phượng(T)

3

K.Hương(AV)

Dinh(AV)

Cường(CN)

Thúy(SV)

4

K.Hương(AV)

Út(Đ)

Khánh(L)

Trang(H)

5

Út(Đ)

T.Phượng(T)

Khánh(L)

Trang(H)

Thø 5

1

Út(Đ)

Hải(V)

T.Nhung(H)

Khánh(L)

2

Hải(V)

T.Hương(CD)

T.Nhung(H)

Út(Đ)

3

Phong(T)

Cường(CN)

Khánh(L)

Út(Đ)

4

Cẩn(CD)

Trang(H)

Kiệt(T)

Cường(CN)

5

Cường(CN)

Dinh(AV)

Kiệt(T)

T.Phượng(T)

Thø 6

1

Phong(T)

Kham(S)

Kiệt(T)

Trang(H)

2

Phong(T)

Trang(H)

Kiệt(T)

Út(Đ)

3

Kham(S)

Trang(H)

N.Phong(V)

Cẩn(CD)

4

Hằng(SV)

Út(Đ)

Cẩn(CD)

N.Phong(V)

5

Út(Đ)

Hằng(SV)

Dinh(AV)

K.Hương(AV)

Thø 7

1

Khánh(L)

Dinh(AV)

Út(Đ)

Thúy(SV)

2

Khánh(L)

Hải(V)

Hằng(SV)

K.Hương(AV)

3

Hằng(SV)

Út(Đ)

N.Phong(V)

T.Phượng(T)

4

Hải(V)

Hằng(SV)

Dinh(AV)

N.Phong(V)

5

SHL:Khánh(L)

SHL:T.Phượng(T)

SHL:Hằng(SV)

SHL:Kham(S)

 

 

 

 

Thông tin mới

Câu lạc bộ

Bản đồ

Số lượt truy cập

657639
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
693
3078
16591
657639

Trường THPT Thực hành Sư phạm
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 02923.734758 - 02923.734759
Email: thptthsp@ctu.edu.vn