THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 11

HỌC KỲ 2, NH 2019-2020

(ÁP DỤNG TỪ 30/12/2019)

 

 

11A1

11A2

11B1

11B2

Thứ 2

1

CHÀO CỜ

CHÀO CỜ

CHÀO CỜ

CHÀO CỜ

2

T.Hương(CD)

Kham(S)

L.P.Thảo(T)

Dinh(AV)

3

Dễ(T)

K.Hương(AV)

L.P.Thảo(T)

Dinh(AV)

4

Dễ(T)

Trang(H)

Kham(S)

B.Thảo(Tin)

5

 

K.Loan(L)

 

T.Phượng(T)

Thứ 3

1

Phúc(Đ)

T.Phượng(T)

B.Huyền(H)

Thái(CN)

2

Thái(CN)

Phúc(Đ)

Gia(L)

B.Huyền(H)

3

Dễ(T)

Thái(CN)

L.P.Thảo(T)

Gia(L)

4

Hiếu(TD)

N.Cẩn(CD)

Thái(CN)

N.Phong(V)

5

Hiếu(TD)

 

N.Cẩn(CD)

N.Phong(V)

Thứ 4

1

B.Thảo(Tin)

Hải(V)

Hằng(SV)

B.Huyền(H)

2

Cường(L)

Hải(V)

Hằng(SV)

Gia(L)

3

Hải(V)

B.Thảo(Tin)

B.Huyền(H)

T.Phượng(T)

4

Hải(V)

Thúy(SV)

B.Huyền(H)

Dinh(AV)

5

Dinh(AV)

 

 

 

Thứ 5

1

Cường(L)

Trang(H)

K.Hương(AV)

T.Phượng(T)

2

Cường(L)

Trang(H)

N.Phong(V)

T.Phượng(T)

3

Dễ(T)

T.Phượng(T)

B.Thảo(Tin)

N.Phong(V)

4

Dễ(T)

T.Phượng(T)

L.P.Thảo(T)

Sơn(TD)

5

 

K.Hương(AV)

L.P.Thảo(T)

Sơn(TD)

Thứ 6

1

Dinh(AV)

Thái(CN)

Trân(Đ)

N.Cẩn(CD)

2

Dinh(AV)

K.Loan(L)

Thái(CN)

Gia(L)

3

Thái(CN)

K.Loan(L)

Gia(L)

Trân(Đ)

4

Trang(H)

K.Hương(AV)

Sơn(TD)

Thái(CN)

5

Trang(H)

Hải(V)

Sơn(TD)

 

Thứ 7

1

Kham(S)

T.Phượng(T)

N.Phong(V)

Hằng(SV)

2

Thúy(SV)

T.Phượng(T)

N.Phong(V)

Kham(S)

3

Hải(V)

Hiếu(TD)

K.Hương(AV)

Dinh(AV)

4

Trang(H)

Hiếu(TD)

K.Hương(AV)

T.Phượng(T)

5

SHL:Trang(H)

SHL:K.Hương(AV)

SHL:N.Phong(V)

SHL:Dinh(AV)

 

Thông tin mới

Câu lạc bộ

Bản đồ

Số lượt truy cập

657613
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
667
3052
16565
657613

Trường THPT Thực hành Sư phạm
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 02923.734758 - 02923.734759
Email: thptthsp@ctu.edu.vn