THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 10

HỌC KỲ 2, NH 2019-2020

(ÁP DỤNG TỪ 30/12/2019)

 

 

10A1

10A2

10B1

10B2

10D1

10D2

Thø 2

1

CHÀO CỜ

CHÀO CỜ

CHÀO CỜ

CHÀO CỜ

CHÀO CỜ

CHÀO CỜ

2

Phong(T)

Trang(H)

K.Hương(AV)

Khánh(L)

Thúy(CN)

Quang(SV)

3

Phong(T)

Trang(H)

Tuấn(T)

Quang(SV)

T.Anh(V)

Thúy(CN)

4

Khánh(L)

Hằng(SV)

Tuấn(T)

Quang(SV)

K.Hương(AV)

Dinh(AV)

5

Quang(SV)

N.Côn(T)

N.Nhung(H)

Việt(H)

K.Hương(AV)

Dinh(AV)

Thø 3

1

N.Phong(V)

Khánh(L)

H.Yến(V)

Việt(H)

Phong(T)

Thúy(CN)

2

N.Phong(V)

Thúy(CN)

H.Yến(V)

Việt(H)

Phong(T)

Tr.Yến(S)

3

Khánh(L)

Dinh(AV)

N.Cẩn(CD)

H.Yến(V)

Tr.Yến(S)

Phong(T)

4

Thi(Tin)

Tri(TD)

Quang(SV)

H.Yến(V)

Triết(L)

Phong(T)

5

Thi(Tin)

Tri(TD)

Quang(SV)

Phong(T)

Thúy(CN)

Triết(L)

Thø 4

1

Trang(H)

Thuận(S)

Thúy(CN)

K.Hương(AV)

N.Nhung(H)

Dinh(AV)

2

Trang(H)

N.Côn(T)

Thuận(S)

K.Hương(AV)

N.Nhung(H)

Dinh(AV)

3

Trân(Đ)

N.Côn(T)

Khánh(L)

Phong(T)

Hằng(SV)

Trang(H)

4

Tri(TD)

Thi(Tin)

N.Nhung(H)

Phong(T)

Hiếu(TD)

Trân(Đ)

5

Tri(TD)

Thi(Tin)

N.Nhung(H)

Trân(Đ)

Hiếu(TD)

Phong(T)

Thø 5

1

N.Phong(V)

Dinh(AV)

Tuấn(T)

H.Yến(V)

N.Cẩn(CD)

Phong(T)

2

N.Cẩn(CD)

Dinh(AV)

H.Yến(V)

Khánh(L)

Triết(L)

Phong(T)

3

Dinh(AV)

Hải(V)

K.Hương(AV)

N.Cẩn(CD)

Triết(L)

T.Hương(CD)

4

Phong(T)

Khánh(L)

Tri(TD)

Hiếu(TD)

Thi(Tin)

Triết(L)

5

Khánh(L)

N.Cẩn(CD)

Tri(TD)

Hiếu(TD)

Thi(Tin)

Triết(L)

Thø 6

1

Thúy(CN)

Út(Đ)

Thi(Tin)

Tr.Yến(S)

K.Hương(AV)

Hải(V)

2

Thúy(CN)

N.Côn(T)

Thi(Tin)

Tr.Yến(S)

K.Hương(AV)

Hải(V)

3

Dinh(AV)

Hải(V)

Thúy(CN)

K.Hương(AV)

Phong(T)

Tr.Yến(S)

4

Thuận(S)

Hải(V)

Tuấn(T)

Phong(T)

Trân(Đ)

Hiếu(TD)

5

Thuận(S)

Thúy(CN)

Tuấn(T)

Phong(T)

Tr.Yến(S)

Hiếu(TD)

Thø 7

1

Trang(H)

Thuận(S)

K.Hương(AV)

Thi(Tin)

Phong(T)

Hải(V)

2

Dinh(AV)

N.Côn(T)

Thuận(S)

Thi(Tin)

Phong(T)

Trang(H)

3

Phong(T)

Trang(H)

Khánh(L)

Thúy(CN)

T.Anh(V)

Thi(Tin)

4

Phong(T)

Khánh(L)

Út(Đ)

Thúy(CN)

T.Anh(V)

Thi(Tin)

5

SHL: Phong(T)

SHL: Út(Đ)

SHL:Thúy(CN)

SHL:Tr.Yến(S)

SHL:T.Anh(V)

SHL:Hải(V)

 

 

 

Thông tin mới

Câu lạc bộ

Bản đồ

Số lượt truy cập

271200
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
106
3416
8644
271200

Trường THPT Thực hành Sư phạm
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 02923.734758 - 02923.734759
Email: thptthsp@ctu.edu.vn