Thời khóa biểu LỚP 10

Có giá trị từ ngày: 11/01/2021

10A1

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

Chào Cờ

Lịch Sử

Ngữ Văn

Tin Học

Vật Lý

Ngữ Văn

2

Công Nghệ

Toán

Toán

Tin Học

Vật Lý

Ngữ Văn

3

Vật Lý

Toán

Hóa Học

Toán

Công Nghệ

Thể Dục

4

Tiếng Anh

Địa Lý

Tiếng Anh

Toán

Hóa Học

Thể Dục

5

Công Dân

Sinh Học

Tiếng Anh

Hóa Học

Lịch Sử

SHL

10A2

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

Chào Cờ

Ngữ Văn

Tiếng Anh

Toán

Vật Lý

Hóa Học

2

Công Dân

Ngữ Văn

Tiếng Anh

Toán

Lịch Sử

Toán

3

Sinh Học

Vật Lý

Vật Lý

Ngữ Văn

Tiếng Anh

Toán

4

Toán

Thể Dục

Công Nghệ

Tin Học

Lịch Sử

Địa Lý

5

Công Nghệ

Thể Dục

Hóa Học

Tin Học

Hóa Học

SHL

 

10B1

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

Chào Cờ

Tiếng Anh

Công Nghệ

Vật Lý

Tin Học

Lịch Sử

2

Ngữ Văn

Toán

Tiếng Anh

Vật Lý

Tin Học

Sinh Học

3

Công Dân

Ngữ Văn

Tiếng Anh

Ngữ Văn

Lịch Sử

Thể Dục

4

Sinh Học

Hóa Học

Toán

Hóa Học

Toán

Thể Dục

5

Địa Lý

Hóa Học

Toán

Toán

Công Nghệ

SHL

10B2

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

Chào Cờ

Tin Học

Toán

Ngữ Văn

Toán

Hóa Học

2

Tiếng Anh

Tin Học

Toán

Ngữ Văn

Tiếng Anh

Hóa Học

3

Sinh Học

Ngữ Văn

Địa Lý

Công Nghệ

Vật Lý

Toán

4

Công Dân

Sinh Học

Lịch Sử

Vật Lý

Thể Dục

Toán

5

Lịch Sử

Công Nghệ

Tiếng Anh

Hóa Học

Thể Dục

SHL

10D1

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

Chào Cờ

Công Dân

Sinh Học

Lịch Sử

Tiếng Anh

Vật Lý

2

Ngữ Văn

Lịch Sử

Vật Lý

Công Nghệ

Tiếng Anh

Vật Lý

3

Toán

Toán

Toán

Hóa Học

Toán

Ngữ Văn

4

Toán

Thể Dục

Địa Lý

Hóa Học

Tin Học

Ngữ Văn

5

Tiếng Anh

Thể Dục

Công Nghệ

Tiếng Anh

Tin Học

SHL

10D2

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

Chào Cờ

Sinh Học

Tiếng Anh

Địa Lý

Tiếng Anh

Công Nghệ

2

Toán

Công Dân

Toán

Lịch Sử

Tiếng Anh

Lịch Sử

3

Toán

Công Nghệ

Toán

Ngữ Văn

Toán

Tiếng Anh

4

Vật Lý

Tin Học

Hóa Học

Ngữ Văn

Thể Dục

Hóa Học

5

Vật Lý

Tin Học

Ngữ Văn

Vật Lý

Thể Dục

SHL

Thông tin mới

Câu lạc bộ

Bản đồ

Số lượt truy cập

657578
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
632
3017
16530
657578

Trường THPT Thực hành Sư phạm
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 02923.734758 - 02923.734759
Email: thptthsp@ctu.edu.vn