Thời khóa biểu LỚP 12

Có giá trị từ ngày: 11/01/2021

 

12A1

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

Chào Cờ

Địa Lý

Toán

Hóa Học

Sinh Học

Toán

2

Công Nghệ

Địa Lý

Ngữ Văn

Vật Lý

Sinh Học

Hóa Học

3

Tiếng Anh

Toán

Ngữ Văn

Toán

Tin Học

Hóa Học

4

Ngữ Văn

Lịch Sử

Tiếng Anh

Toán

Vật Lý

Tiếng Anh

5

Ngữ Văn

Vật Lý

Địa Lý

Tiếng Anh

Công Dân

SHL

 

12A2

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

Chào Cờ

Sinh Học

Toán

Toán

Toán

Địa Lý

2

Vật Lý

Toán

Vật Lý

Toán

Ngữ Văn

Địa Lý

3

Hóa Học

Tiếng Anh

Vật Lý

Công Nghệ

Tiếng Anh

Ngữ Văn

4

Địa Lý

Tiếng Anh

Ngữ Văn

Sinh Học

Công Dân

Ngữ Văn

5

Tiếng Anh

Lịch Sử

Hóa Học

Hóa Học

Tin Học

SHL

 

12B1

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

Chào Cờ

Ngữ Văn

Vật Lý

Sinh Học

Địa Lý

Tiếng Anh

2

Tiếng Anh

Ngữ Văn

Sinh Học

Công Dân

Tin Học

Tiếng Anh

3

Tiếng Anh

Toán

Địa Lý

Hóa Học

Công Nghệ

Toán

4

Hóa Học

Vật Lý

Địa Lý

Ngữ Văn

Toán

Toán

5

Hóa Học

Vật Lý

Lịch Sử

Ngữ Văn

Toán

SHL

 

12B2

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

Chào Cờ

Hóa Học

Địa Lý

Ngữ Văn

Ngữ Văn

Công Nghệ

2

Toán

Sinh Học

Địa Lý

Ngữ Văn

Ngữ Văn

Tiếng Anh

3

Toán

Vật Lý

Sinh Học

Tiếng Anh

Công Dân

Địa Lý

4

Tiếng Anh

Toán

Lịch Sử

Vật Lý

Tin Học

Toán

5

Hóa Học

Toán

Hóa Học

Vật Lý

Tiếng Anh

SHL

Thông tin mới

Câu lạc bộ

Bản đồ

Số lượt truy cập

657572
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
626
3011
16524
657572

Trường THPT Thực hành Sư phạm
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 02923.734758 - 02923.734759
Email: thptthsp@ctu.edu.vn