TRƯỜNG THỰC HÀNH SƯ PHẠM - ĐẠI HỌC CẦN THƠ

LỚP 10 - HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC 2020 - 2021

ÑóÒ

Phòng học: P. 305 C2, P. 306 C2 – Nhà học C2

Thứ-Ngày

Buổi

Đại Đội

Lớp

Bài Giảng

Địa Điểm

Giảng Viên

Thứ 5

08/04/2021

S

1

10A1, A2

Quán triệt đầu khóa học.

Sân VB

Tuấn

2

10B1, B2

Quán triệt đầu khóa học.

Sân VB

Thắng A

3

10D1, D2

Quán triệt đầu khóa học.

Sân VB

C. Hòa

C

1

10A1, A2

Đội ngũ đơn vị (KT: M)

Sân VB

C. Hòa

2

10B1, B2

Đội ngũ đơn vị. (KT: M)

Sân VB

Giang

3

10D1, D2

Đội ngũ đơn vị. (KT: M)

Sân VB

P. Hòa

Thứ 6

09/04/2021

S

1

10A1, A2

Phương thức phòng tránh bom đạn và thiên tai. (KT: 15p)

Sân VB

Quang

2

10B1, B2

Phương thức phòng tránh bom đạn và thiên tai. (KT: 15p)

Sân VB

Cường

3

10D1, D2

Tác hại của ma tuý và trách nhiệm của học sinh trong phòng chống ma tuý. (KT: 15p)

Sân VB

Thắng B

C

1

10A1, A2

Tự học

 

 

2

10B1, B2

Tự học

 

 

3

10D1, D2

Tự học

 

 

Thứ 7

10/04/2021

S

1

10A1, A2

Lịch sử, truyền thống của QĐ và CAND Việt Nam. (Kiểm tra 1t)

P. 305 C2

V. Lý

2

10B1, B2

Tác hại của ma tuý và trách nhiệm của học sinh trong phòng chống ma tuý. (Kiểm tra 1t)

Sân VB

Thắng B

3

10D1, D2

Lịch sử, truyền thống của QĐ và CAND Việt Nam. (Kiểm tra 1t)

P. 306 C2

C

1

10A1, A2

Tác hại của ma tuý và trách nhiệm của học sinh trong phòng chống ma tuý. (THI)

Sân VB

Thắng B

2

10B1, B2

Lịch sử, truyền thống của QĐ và CAND Việt Nam. (THI)

P. 306 C2

V. Lý

3

10D1, D2

Phương thức phòng tránh bom đạn và thiên tai. (THI)

Sân VB

Quang

                                                                                                        


LỚP 11 - HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC 2020 - 2021

ÑóÒ

 Phòng học: P. 305 C2 – Nhà học C2

Thứ-Ngày

Buổi

Đại Đội

Lớp

Bài Giảng

Địa Điểm

Giảng Viên

Thứ 5

08/04/2021

S

1

11A1, A2

Quán triệt đầu khóa học.

Sân VB

Tuấn

2

11B1, B2

Quán triệt đầu khóa học.

Sân VB

Thắng A

3

11D1, D2

Quán triệt đầu khóa học.

Sân VB

C. Hòa

C

1

11A1, A2

Kỹ thuật sử dụng lựu đạn (KT: M)

Sân VB

Thắng A

2

11B1, B2

Kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK, CKC (KT: M)

Sân VB

Bền

3

11D1, D2

Bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và biên giới quốc gia (KT: M)

P. 305 C2

V. Lý

Thứ 6

09/04/2021

S

1

11A1, A2

Bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và biên giới quốc gia (KT: 15p)

P. 305 C2

V. Lý

2

11B1, B2

Đội ngũ đơn vị (KT: 15p)

Sân VB

C. Hòa

3

11D1, D2

Đội ngũ đơn vị (KT: 15p)

Sân VB

Thắng A

C

1

11A1, A2

Kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK, CKC (Kiểm tra 1t)

P. 305 C2

Quang

2

11B1, B2

Kỹ thuật sử dụng lựu đạn (Kiểm tra 1t)

Sân VB

Thắng A

3

11D1, D2

Kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK, CKC (Kiểm tra 1t)

P. 305 C2

Bền

Thứ 7

10/04/2021

S

1

11A1, A2

Tự học

 

 

2

11B1, B2

Tự học

 

 

3

11D1, D2

Tự học

 

 

C

1

11A1, A2

Đội ngũ đơn vị (THI)

Sân VB

Tuấn

2

11B1, B2

Bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và biên giới quốc gia (THI)

P. 305 C2

3

11D1, D2

Kỹ thuật sử dụng lựu đạn (THI)

Sân VB

Cường

                                         


 

LỚP 12 - HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC 2020 - 2021

ÑóÒ

  Phòng học: P. 306 C2 – Nhà học C2

Thứ-Ngày 

Buổi

Đại Đội

Lớp

Bài Giảng

Địa Điểm

Giảng Viên

Thứ 5 08/04/2021

S

1

12A1, A2

Quán triệt đầu khóa học.

Sân VB

Tuấn

2

12B1, B2

Quán triệt đầu khóa học.

Sân VB

Thắng A

C

1

12A1, A2

Một số hiểu biết về Chiến lược “diễn biến hòa bình” bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với CMVN. (KT: M)

P. 306 C2

Thắng B

2

12B1, B2

Tìm và giữ phương hướng (KT: M)

Sân VB

Quang

Thứ 6

09/04/2021

S

1

12A1, A2

Tìm và giữ phương hướng (KT: 15p)

Sân VB

P. Hòa

2

12B1, B2

Một số hiểu biết về Chiến lược “diễn biến hòa bình” bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với CMVN. (KT: 15p)

P. 306 C2

C

1

12A1, A2

Đội hình chiến đấu cơ bản của tổ bộ binh (Kiểm tra 1t)

Sân VB

C. Hòa

2

12B1, B2

Đội hình chiến đấu cơ bản của tổ bộ binh (Kiểm tra 1t)

Sân VB

P. Hòa

Thứ 7

10/04/2021

S

1

12A1, A2

Đội ngũ đơn vị (THI)

Sân VB

Tuấn

2

12B1, B2

Đội ngũ đơn vị (THI)

Sân VB

Cường

C

1

12A1, A2

Tự học

 

 

2

12B1, B2

Tự học

 

 

                   

                                                                                  

GIÁO VỤ TT: Trung tá Mai Thế Tuấn                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                      

Thông tin mới

Câu lạc bộ

Bản đồ

Số lượt truy cập

657645
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
699
3084
16597
657645

Trường THPT Thực hành Sư phạm
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 02923.734758 - 02923.734759
Email: thptthsp@ctu.edu.vn