TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

THỜI KHÓA BIỂU

KHOA SƯ PHẠM

BỘ MÔN SP HÓA HỌC

TỔ CHUYÊN NGÀNH PPGD

GIẢNG DẠY THÍ NGHIỆM KHỐI 11, 12

TRƯỜNG THPT THỰC HÀNH SƯ PHẠM

Địa điểm: Phòng thí nghiệm PPGD Hóa học

 

 

  1. HÓA 11

 

Tuần: Từ 03/05/2021 đến 08/05/2021

 

 

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

Thứ bảy

CHIỀU

03/05

04/05

05/05

06/05

07/05

08/05

BÀI

 

Bài 3,

Bài 5, Bài 6

Bài 3,

Bài 5, Bài 6

Bài 3,

Bài 5, Bài 6

Bài 3,

Bài 5, Bài 6

Bài 3,

Bài 5, Bài 6

NHÓM

 

Nhóm 01

Nhóm 02

Nhóm 03

Nhóm 04

Nhóm 05

 

Tuần: Từ 10/05/2021 đến 15/05/2021

 

 

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

Thứ bảy

CHIỀU

10/05

11/05

12/05

13/05

14/05

15/05

BÀI

Bài 3,

Bài 5, Bài 6

Bài 3,

Bài 5, Bài 6

Bài 3,

Bài 5, Bài 6

Bài 3,

Bài 5, Bài 6

 

 

NHÓM

Nhóm 06

Nhóm 07

Nhóm 08

Nhóm 09

 

 

 

Lưu ý:

- Học sinh đi trễ quá 10 phút xem như vắng buổi thực hành.

-  Chia nhóm:

        + Nhóm 01: STT 01 – 21 (lớp 11A1).

        + Nhóm 02: STT 22 – 31 (lớp 11A1) + STT 01 – 11 (lớp 11A2).

        + Nhóm 03: STT 12 – 32 (lớp 11A2).

        + Nhóm 04: STT 01 – 21 (lớp 11B1).

        + Nhóm 05: STT 22 – 29 (lớp 11B1) + STT 01 – 13 (lớp 11B2).

        + Nhóm 06: STT 14 – 29 (lớp 11B2) + STT 01 – 05 (lớp 11D1).

        + Nhóm 07: STT 06 – 26 (lớp 11D1).

        + Nhóm 08: STT 27 – 36 (lớp 11D1) + STT 01 – 11 (lớp 11D2).

        + Nhóm 09: STT 12 – 32 (lớp 11D2).

- Mỗi buổi các nhóm phải làm 3 bài thực hành: bài số 3, số 5 và số 6 (3 tiết).

- Thời gian thực hành: bắt đầu từ 14h00.                                                                                                                                                                                                                         

  1. HÓA 12

Tuần: Từ 12/04/2021 đến 17/04/2021

 

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

Thứ bảy

CHIỀU

12/04

13/04

14/04

15/04

16/04

17/04

BÀI

Bài 3, 4, 5

Bài 3, 4, 5

Bài 3, 4, 5

Bài 3, 4, 5

Bài 3, 4, 5

Bài 3, 4, 5

NHÓM

Nhóm 01

Nhóm 02

Nhóm 03

Nhóm 04

Nhóm 05

Nhóm 06

 

Tuần: Từ 19/04/2021 đến 24/04/2021

 

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

Thứ bảy

CHIỀU

19/04

20/04

21/04

22/04

23/04

24/04

BÀI

Bài 3, 4, 5

Bài 3, 4, 5

 

 

 

 

NHÓM

Nhóm 07

Nhóm 08

 

 

 

 

 

 

Lưu ý:

- Học sinh đi trễ quá 10 phút xem như vắng buổi thực hành.

- Mỗi lớp chia làm 2 nhóm: + Nhóm 01, nhóm 02: 12A1

                                             + Nhóm 03, nhóm 04: 12A2

                                             + Nhóm 05, nhóm 06: 12B1

                                             + Nhóm 07, nhóm 08: 12B2

- Mỗi nhóm làm 3 bài thực hành: bài số 3, số 4 và số 5 (3 tiết)

- Thời gian thực hành: bắt đầu từ 14h00.

                                                                                                                       

                                                                                                                     

                                                                                           GV hướng dẫn thực hành

                                                                                                   

                         

                                                                                             VÕ THỊ BÍCH HUYỀN

 

 

Thông tin mới

Câu lạc bộ

Bản đồ

Số lượt truy cập

657646
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
700
3085
16598
657646

Trường THPT Thực hành Sư phạm
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 02923.734758 - 02923.734759
Email: thptthsp@ctu.edu.vn