LỊCH KIỂM TRA CUỐI KỲ II

Năm học 2020- 2021

1.    Khối 10, 11

Ngày

Buổi

Môn kiểm tra

Thời gian

Giờ phát đề

Tính giờ

Hết giờ làm bài

10/5/2021

Thứ hai

Sáng

Ngữ văn

Vật lý

90 phút

45 phút

07 giờ 15

09 giờ 25

07 giờ 20

09 giờ 35

08 giờ 50

10 giờ 20

11/5/2021

Thứ ba

Sáng

Hóa học

Địa lý

45 phút

45 phút

07 giờ 15

08 giờ 45

07 giờ 25

08 giờ 55

08 giờ 10

09 giờ 40

12/5/2021

Thứ tư

Sáng

Toán học

Lịch sử

90 phút

45 phút

07 giờ 15

09 giờ 30

07 giờ 25

09 giờ 40

08 giờ 55

10 giờ 25

13/5/2021

Thứ năm

Sáng

Tiếng Anh

Sinh học

45 phút

45 phút

07 giờ 15

08 giờ 45

07 giờ 25

08 giờ 55

08 giờ 10

09 giờ 40

 

 2.   Khối 12

Ngày

Buổi

Bài kiểm tra/ Môn kiểm tra thành phần

Thời gian

Giờ phát đề

Tính giờ

Hết giờ  làm bài

27/4/2021

Thứ ba

Sáng

Ngữ văn

90 phút

7g25

7g30

9g00

Chiều

Toán

90 phút

13g30

13g40

15g10

28/4/2021

Thứ tư

Sáng

Bài kiểm tra KHTN

Vật lí

50 phút

7g30

7g40

8g30

Hóahọc

50 phút

8g40

8g50

9g40

Sinh học

50 phút

9g50

10g00

10g50

Chiều

Ngoại ngữ

60 phút

13g30

13g40

14g40

29/4/2021

Thứ năm

Sáng

Bài kiểm tra KHXH

Lịch sử

50 phút

7g30

7g40

8g30

Địa lí

50 phút

8g40

8g50

9g40

GDCD

50 phút

9g50

10g00

10g50

 

Thông tin mới

Câu lạc bộ

Bản đồ

Số lượt truy cập

657595
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
649
3034
16547
657595

Trường THPT Thực hành Sư phạm
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 02923.734758 - 02923.734759
Email: thptthsp@ctu.edu.vn