THÔNG TIN LỚP B1-KHÓA 8

(NĂM HỌC 2019-2020)

-----------------------

I. Giáo viên chủ nhiệm 

- Cô: Nguyễn Thanh Thúy

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Sinh học 

II. Thông tin về lớp

 - NH 2019-2020: Sĩ số: 26 (16 nam, 10 nữ) 

 

1. Ban cán sự

- Lớp trưởng: Nguyễn Phước Thịnh

- Lớp phó học tập: Nguyễn Hoàng Phương Thảo

- Lớp phó văn nghệ - thủ quỹ: Trần Phúc Ngọc Minh

- Lớp phó lao động: Phạm Khánh Duy

- Tổ trưởng tổ 1: Bùi Nguyễn Trung Hiếu

- Tổ trưởng tổ 2: Võ Lê Thái Hoàng

- Tổ trưởng tổ 3: Phạm Châu Diễm Trinh

- Tổ trưởng tổ 4: Nguyễn Thị Minh Châu  

 

2. Ban chấp hành chi đoàn 

- Bí thư chi đoàn: Lê Yến Thy

- Phó bí thư chi đoàn: Nguyễn Lan Anh.

- Ủy viên: Trần Phúc Ngọc Minh

 

3. Các tổ

a. Tổ 1

- Bùi Nguyễn Trung Hiếu (Tổ trưởng)

- Nguyễn Trọng Tín

- Nguyễn Phước Thịnh

- Lê Yến Thy

- Nguyễn Vĩnh Hưng

- Trương Minh Thuận 

b. Tổ 2

- Võ Lê Thái Hoàng ( Tổ trưởng)

- Phạm Nhật Huy

- Huỳnh Anh Khoa

- Huỳnh Phạm Công Kha

- Nguyễn Trung Kiên

- Trần Phúc Ngọc Minh

- Lê Trần Hoàng Mỹ

- Phạm Lan Anh 

c. Tổ 3

- Phạm Châu Diễm Trinh ( Tổ trưởng)

- Nguyễn Hồng Phước

- Trầm Minh Triết

- Lê Thanh Tú

- Nguyễn Hoàng Phương Thảo

- Phạm Khánh Duy 

 

d. Tổ 4

- Nguyễn Thị Minh Châu ( Tổ trưởng)

- Hà Trương Cẩm Thơ

- Nguyễn Tấn Phát

- Tào Nguyễn Anh Khoa

- Nguyễn Nhật Huy

- Vĩnh Bảo Ngân

 

III. Định hướng năm học 2019-2020

1. Chỉ tiêu phấn đấu đến cuối năm học

+ Học lực: 100% học sinh có học lực khá, giỏi.

+ Hạnh kiểm: 100% xếp hạnh kiểm tốt.

2. Các hoạt động 

- 100% tham gia các hoạt động do Trường và Đoàn trường tổ chức như: Trải nghiệm ngoài trường, các giải thể thao-văn nghệ, chào mừng ngày 26/3 ...

- 100% cam kết thực hiện an toàn giao thông.

- 100% cam kết không nói tục, chửi thề và không tham gia các tệ nạn xã hội.

- 100% cam kết không vi phạm quy chế thi.

- 100% cam kết thực hiện tốt Nội quy trường-lớp.

- 100% tốt nghiệp THPT và đậu Đại học.NĂM HỌC 2020-2021

(Lớp 11)

I. Giáo viên chủ nhiệm

- Cô: Nguyễn Thanh Thúy

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Sinh học 

 

II. Thông tin về lớp

- NH 2020-2021: Sĩ số 29 (16 nam, 13 nữ)

 

1. Ban cán sự

- Lớp trưởng: Nguyễn Hoàng Phương Thảo

- Lớp phó học tập: Võ Lê Thái Hoàng

- Lớp phó văn nghệ: Trần Phúc Ngọc Minh

-Lớp phó trật tự: Huỳnh Phạm Công Kha

-Thủ quỹ: Hà Trương Cẩm Thơ

-Lớp phó lao động: Phạm Khánh Duy

 

-Tổ trưởng

 +Tổ trưởng tổ 1: Huỳnh Anh Khoa

 +Tổ trưởng tổ 2: Vĩnh Bảo Ngân

 +Tổ trưởng tổ 3: Phạm Châu Diễm Trinh

 +Tổ trưởng tổ 4: Nguyễn Thị Minh Châu  

- Cờ đỏ: Trần Hoàng Mỹ và Phạm Nhật Huy

  

2. Ban chấp hành chi đoàn 

- Bí thư chi đoàn: Lê Yến Thy

- Phó bí thư chi đoàn: Lê Trần Hoàng Mỹ

- Ủy viên: Phạm Lan Anh

 

3. Các tổ

a. Tổ 1

- Huỳnh Anh Khoa

- Lê Trần Hoàng Mỹ

- Lê Yến Thy

- Lý Nhật Hạ

- Phạm Lan Anh

- Phan Trần Cẩm Trân

b. Tổ 2

- Huỳnh Phạm Công Kha

- Đỗ Huy Hoàng

- Vĩnh Bảo Ngân

- Nguyễn Hoàng Phương Thảo

- Phạm Khánh Duy

- Phạm Nhật Huy

-Trần Mỹ Tiên

- Tào Nguyễn Anh Khoa

c. Tổ 3

- Lê Thanh Tú

- Nguyễn Trung Kiên

- Nguyễn Phước Thịnh

- Nguyễn Hồng Phước

- Phạm Châu Diễm Trinh

- Trương Minh Thuận

- Trần Phúc Ngọc Minh

- Võ Lê Thái Hoàng

d. Tổ 4

- Bùi Nguyễn Trung Hiếu

- Hà Trương Cẩm Thơ

- Nguyễn Thị Minh Châu

- Nguyễn Tấn Phát

- Nguyễn Nhật Huy

- Nguyễn Trọn Tín

- Nguyễn Vĩnh Hưng

c. Thành viên mới:

- Đỗ Huy Hoàng

- Lý Nhật Hạ

- Trần Mỹ Tiên

- Phan Trần Cẩm Trân

III. Định hướng năm học 2019-2020, 2020-2-21

1. Chỉ tiêu phấn đấu đến cuối năm học

+ Học lực: 100% học sinh có học lực khá, giỏi.

+ Hạnh kiểm: 100% xếp hạnh kiểm tốt.

- 100% cam kết thực hiện an toàn giao thông.

- 100% cam kết không nói tục, chửi thề và không tham gia các tệ nạn xã hội.

- 100% cam kết không vi phạm quy chế thi.

- 100% cam kết thực hiện tốt Nội quy trường-lớp.

2. Các hoạt động 

- 100% tham gia các hoạt động do Trường và Đoàn trường tổ chức như: Trải nghiệm ngoài trường, các giải thể thao-văn nghệ, chào mừng ngày 26/3 ...

  

Thông tin mới

Câu lạc bộ

Bản đồ

Số lượt truy cập

657580
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
634
3019
16532
657580

Trường THPT Thực hành Sư phạm
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 02923.734758 - 02923.734759
Email: thptthsp@ctu.edu.vn