ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG THPT THỰC HÀNH SƯ PHẠM LẦN THỨ VII

NHIỆM KÌ 2019-2020

English version below

Tiếng Việt: Minh Khang B2K7, English: Minh Khuê A2K8

Ảnh: Dương Bảo Ngân A2K7

 Sáng ngày 27/10/2019 vừa qua,  căn cứ theo điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện các công đoạn bế mạc và hướng dẫn của Thành Đoàn thành phố Cần Thơ, được sự đồng ý của ban thường vụ trường Đại học Cần Thơ, Đảng Ủy Khoa Sư phạm và Ban Giám Hiệu nhà trường  nhằm tổng kết, đánh giá công tác Đoàn nhiệm kì 2018-2019, đồng thời đề ra mục tiêu, phương hướng, giải pháp  cho công tác Đoàn vào năm 2019-2020, bầu cử BCH Đoàn trường nhiệm kì 2019-2020. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh THPT Thực hành Sư phạm đã long trọng tổ chức Đại Hội Đại Biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tại Hội trường  Khoa dự bị dân tộc, sau một buổi làm việc nghiêm túc, hiệu quả đại hội đã thành công tốt đẹp.

 

Đến dự Đại hội về phía trường ĐHCT có sự tham dự của các đồng chí Lâm Phước Thành (Phó Bí thư trường ĐHCT), đồng chí Trần Văn Nghĩa (Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Khoa Sư Phạm) cùng các đồng chí, đại biểu tham dự từ các khoa trong trường ĐHCT. Về phía các đơn vị Đoàn bạn có  đồng chí Phương Tấn Đạt (Bí Thư Đoàn Trường THPT Thái Bình Dương). Về phía Đảng Ủy Khoa Sư phạm có sự góp mặt của PGS. TS Trần Văn Minh – Bí thư Đảng ủy Khoa Sư phạm, Hiệu trưởng nhà trường; Thạc sĩ Nguyễn Ngọc Côn, Tiến sĩ Huỳnh Thị Thúy Diễm (phó Hiệu trưởng nhà trường). Ngoài ra còn có sự tham gia của các đồng chí tổ trưởng chuyên môn, công đoàn, ban chấp hành, giáo viên chủ nhiệm các lớp, giáo sinh thực tập và sự góp mặt của 68 đại biểu là học sinh của trường tham dự.

 

Thành phần Đoàn chủ tịch gồm có Đồng chí Lâm Phước Thành, Quan Văn Út, Lê Tấn Phong, Nguyễn Khánh Đạt và Nguyễn Phạm Xuân Trúc. Căn cứ vào chức năng và quyền hạn của mình BCH Đoàn trường khóa VI đã bầu ra các đồng chí thuộc Ban Thẩm tra Tư cách Đại biểu gồm các đồng chí Thái Thị Hồng Ánh, Nguyễn Khánh Ngân và Huỳnh Tường Minh. Còn về ban thư kí có các đồng chí Phạm Nguyễn Hoàng Huy và đồng chí Hồ Bảo Nghi.

 

Trong suốt các phiên làm việc và thảo luận, Đại hội đã báo cáo tổng kết nhiệm kì 2018-2019, báo cáo kiểm điểm BCH Đoàn trường nhiệm kì 2018-2019, đề ra phương hướng cho các hoạt động sắp tới và bầu cử Ban Chấp hành Đoàn trường khóa VII.

Ban Chấp Hành Đoàn trường nhiệm kỳ 2018-2019 tuyên bố mãn nhiệm kỳ. Đại hội cũng xin gửi lời cảm ơn đến các đồng chí sẽ thôi công tác tại BCH, kính chúc các đồng chí nhiều sức khỏe và và nhiều thành công trên con đường sắp tới.

 

Sau khi bầu cử bằng hình thức bỏ phiếu kín, Đại hội đã thống nhất danh sách BCH Đoàn trường THPT Thực hành Sư phạm nhiệm kỳ 2019- 2020 gồm 11 đồng chí:

- Bí thư Đoàn trường: Đồng chí Quan Văn Út.

- Phó Bí thư Đoàn trường:  Đồng chí Lê Tấn Phong.

- Ủy viên: Đồng chí Phạm Minh Khánh.

- Ban chấp hành Đoàn trường:

 + Đồng chí Trần Quang Dinh.

 + Đồng chí Huỳnh Gia Hân.

    + Đồng chí Hồ Bảo Nghi.

    + Đồng chí Trần Kiết Tường.

    + Đồng chí Nguyễn Phạm Xuân Trúc.

    + Đồng chí Huỳnh Tường Minh.

    + Đồng chí Lương Xuân Mai.

    + Đồng chí Trần Phúc Ngọc Minh.

Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường THPT Thực Hành Sư Phạm lần thứ VII, nhiệm kỳ 2019-2020 đã khép lại. Xin chúc mừng BCH Đoàn trường THPT Thực hành Sư phạm lần thứ VII nhiệm kỳ 2019-2020 và hy vọng rằng BCH nhiệm kỳ mới sẽ mang đến những hoạt động, chương trình bổ ích và thiết thực với nhu cầu của đoàn viên, thanh niên trong và ngoài trường, tiếp tục duy trì vị trí lá cờ đầu và phấn đấu hơn nữa trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên.

----------------------------------------------------------------------------------

The 7th Congress of Ho Chi Minh Communist Youth Union's High School for Pedagogical Practice High School, term 2019-2020

Yesterday morning on 27/10/2019, based on the regulations of the Ho Chi Minh Communist Youth Union, we had performed the stages of starting/ending the meeting and the guide from the Union of Can Tho city, with the permission from the Standing Committee of Can Tho University, Pedagogical Party Committee and the School administrators to sum up, evaluate the mission of the delegation during term 2018-2019, at the same time we put out a target,a direction,a solution for the delegations ‘s activities for the term 2019-2020, voted the new Executive Committee for term 2019-2020. Ho Chi Minh’s Communist youth delegation of Thuc Hanh Su Pham high school had solemn organized the “ Ho Chi Minh’s Communist 7th general meeting” at the Main hall of the Ethnic Preparatory Science, after a serious and efficient working session, the meeting was successful.

Attending the Congress on the side of CTU, there were the participation of Mr. Lam Phuoc Thanh (Deputy Secretary of CTU), Mr. Tran Van Nghia (Member of Standing Committee of Pedagogy Group) and comrades, delegates attended from faculties from CTU. On the Union's side, there was comrade Phuong Tan Dat (Secretary of the Pacific High School). On the side of the Party Committee of the Pedagogical High School, there was the presence of Assoc. Dr. Tran Van Minh - Rector of the  highschool, Master Nguyen Ngoc Con, Dr. Huynh Thi Thuy Diem (Vice Rector of the school), in addition, there were the participation of professional leaders, trade unions, Executive Committee, classroom teachers, interns and the attendance of 68 students from the school attended.

Regarding the members of the Congress, there were comrades of the Presidium: Mr. Lam Phuoc Thanh, Mr. Quan Van Ut, Mr. Le Tan Phong, Mr. Nguyen Khanh Dat and Mr. Nguyen Pham Xuan Truc. Based on their functions and powers, the Executive Board of the 6th term delegation has elected members of the Delegate Examination Committee including comrades Thai Thi Hong Anh, Nguyen Khanh Ngan and Huynh Tuong Minh. As for the Secretariat, comrades Pham Nguyen Hoang Huy and Mr. Ho Bao Nghi.

During the sessions and discussions, the General Meeting summarized the term of the 2018-2019 term, the review report of the Executive Committee of the school delegation for the term of 2018-2019, provided directions for the upcoming activities and the election of the Committee of the 7th Group Delegation.

The Executive Committee of the School Delegation for the term of 2018-2019 declares the term of office. The congress also would like to thank the comrades who will stop working at BCH, wish you good health and and many successes on the way ahead.

After voting in the form of secret ballot, the General Meeting has agreed the list of Executive Board of High School for Pedagogical Practice for the term 2019-2020, including 11 comrades:

- Secretary of the School Delegation: Comrade Quan Van Ut.

- Deputy Secretary of the School Delegation: Comrade Le Tan Phong.

- Member: Comrade Pham Minh Khanh.

- The Union executive committee:

 + Comrade Tran Quang Dinh.

 + Comrade Huynh Gia Han.

    + Comrade Ho Bao Nghi.

    + Comrade Tran Kiet Tuong.

    + Comrade Nguyen Pham Xuan Truc.

    + Comrade Huynh Tuong Minh.

    + Comrade Luong Xuan Mai.

    + Comrade Tran Phuc Ngoc Minh.

The 7th Congress of Ho Chi Minh Communist Youth Union's High School for Pedagogical Practice High School, term 2019-2020 closed, congratulate the Seventh Executive Committee of the Seventh High School of Pedagogical Practice High School for the term 2019-2020 and hope that the new term's Executive Committee will bring useful and practical activities and programs to the needs of union members, young people inside and outside the school, continue to maintain the leading flag position and strive harder in Youth Union and Youth movement work.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thông tin mới

Câu lạc bộ

Bản đồ

Số lượt truy cập

271241
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
147
3457
8685
271241

Trường THPT Thực hành Sư phạm
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 02923.734758 - 02923.734759
Email: thptthsp@ctu.edu.vn