ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

BCH ĐOÀN TRƯỜNG THPT THSP

***

Số: 10-KH/ĐTN

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

 

Cần Thơ, ngày 8 tháng 8 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TUẦN LỄ SINH HOẠT HỌC SINH, NĂM HỌC 2017-2018

 

Căn cứ Quyết định số… /QĐ-UBND của UBND TP. Cần Thơ V/v Ban hành Khung Kế hoạch thời gian năm học 2017-2018;

Căn cứ KH số …… của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Cần Thơ về thời gian năm học 2017 – 2018;

Thực hiện Kế hoạch hoạt động năm học 2017-2018 của BGH trường THPT Thực Hành Sư Phạm;

BCH Đoàn trường THPT Thực hành Sư phạm xây dựng kế hoạch Tuần lễ sinh hoạt học sinh, năm học 2017-2018 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU

- Rèn luyện cho học sinh một số kỹ năng sinh hoạt tập thể.

- Giúp học sinh đầu khóa làm quen với môi trường học tập mới, tiếp cận với các điều kiện về cơ sở vật chất, điều lệ, quy chế, nội quy, quy tắc ứng xử và các quy định khác của nhà trường.

- Tạo sân chơi đầu năm vui tươi bổ ích, qua đó giúp học sinh hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm của mình đối với gia đình, nhà trường và xã hội.

II. NỘI DUNG CÔNG VIỆC

KHỐI

THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

NỘI DUNG

PHỤ TRÁCH

GHI CHÚ

 

 

 

 

 

 

KHỐI 12

 

 

- 7h30 đến 8h30, thứ 2, 14/8/2017.

-Tại Trường.

 

- Lao động: Quét dọn, lau chùi, sắp xếp lại bàn ghế trong phòng học.

- Sinh hoạt về Nội quy nhà trường, định hướng học tập, thi cử,…

 

- Đoàn TN

- GVCN

Đem theo giẻ lau

- 16h30, thứ 4, 16/08/2016

- Sân trường.

 

Kỹ năng sinh hoạt: nhảy dân vũ

 

Đoàn TN

 

- Từ 17 – 19/8/2017 (Thứ 5, 6, 7).

-Khu vườn bàng

(cổng A)

Học Giáo dục Quốc phòng & An ninh

- TTGDQP

- GVCN

Tập trung sáng thứ 5, lúc 7h00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KHỐI 11 &10

- 7h30 đến 9h00, thứ 2, 14/8/2017.

-Tại Trường.

 

- Làm cỏ khu vực sân trường và vệ sinh phòng học.

- Ổn định tổ chức lớp, sinh hoạt Nội quy…

 

- Đoàn TN

- GVCN

Đem theo giẻ lau, dao, kéo

- 13h30 đến 17h30, thứ 3, 15/8/2017

- Hội trường Khoa Sư phạm.

 

- Chương trình rèn luyện đoàn viên.

- Tìm hiểu về an toàn giao thông, các tệ nạn xã hội và cách phòng tránh.

- Kỹ năng ngôn ngữ trên mạng xã hội.

- Kỹ năng sinh hoạt tập thể: một số trò chơi dân gian, nhảy dân vũ.

Đoàn TN

 

Bài thu hoạch gồm: Cam kết về ATGT và phòng chống TNXH, Chương trình rèn luyện của HS (HS làm bài tại nhà và nộp lại cho ĐTN)

 

 

- 13h30 đến 17h30, thứ 4, 16/8/2017

- Hội trường Khoa Sư phạm.

 

- Kỹ năng trò chơi lớn

- Nhảy dân vũ

Đoàn TN

 

- Từ 17 – 19/8/2017 (Thứ 5, 6, 7).

-Khu vườn bàng (cổng A)

 

 

Học Giáo dục Quốc phòng & An ninh

 

-TTGDQP

-GVCN

Tập trung sáng thứ 5, lúc 7h00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. BCH Đoàn trường

- Lên kế hoạch tổ chức.

- Phụ trách quản lý, điều hành c ác nội dung theo dự kiến.

- Phân công từng thành viên trong BCH phụ trách từng nội dung.

2. Văn phòng (Cô Mơ)

Liên hệ Khoa Sư phạm mượn Hội trường, ngày 15&16/8/2017 (chiều).

3. GVCN các lớp

Theo dõi và điểm danh học sinh trong các buổi hoạt động.

4. BCS- BCH Chi đoàn các lớp

Quản lý, nhắc nhở các HS trong lớp thực hiện tốt nội dung các buổi sinh hoạt.

Trên đây là kế hoạch tổ chức Tuần sinh hoạt học sinh của BCH Đoàn trường THPT THSP. Kính trình BGH duyệt nội dung hoạt động.

         

Duyệt của Ban Giám Hiệu

(Đã ký)

Trân Văn Minh

TM. BAN CHẤP HÀNH

BÍ THƯ

(Đã ký)

Nguyễn Văn Kham

 

 

 

Thông tin mới

Câu lạc bộ

Bản đồ

Số lượt truy cập

874271
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
417
3369
4738
874271

Trường THPT Thực hành Sư phạm
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 02923.734758 - 02923.734759
Email: thptthsp@ctu.edu.vn