ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

     BCH ĐOÀN TRƯỜNG THPT THSP

***

Số: 13-KH/ĐTN

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

 

Cần Thơ, ngày 02 tháng 6 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức sinh hoạt Hè cho đoàn viên, thanh niên

trường THPT Thực hành Sư phạm, năm 2018

-----------------

    Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiêm kỳ 2017 – 2018; Chào mừng các ngày lễ lớn như: kỷ niệm 128 ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2018), kỷ niệm 71 năm ngày thương binh liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2018), Kỷ niệm 73 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2018) và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2018). Được sự cho phép của Đảng ủy khoa Sư Phạm, Ban Giám hiệu Trường THPT THSP, Đoàn trường Đại học Cần Thơ, nay Ban Chấp hành Đoàn trường THPT THSP xây dựng kế hoạch tổ chức họat động Hè năm 2018, cụ thể như sau:

    I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

         - Tạo điều kiện giúp các em ĐV-TN phát triển toàn diện, góp phần ngăn ngừa các loại tệ nạn xã hội, đẩy mạnh hoạt động vui chơi, giải trí lành mạnh.

         -Tập trung giáo dục truyền thống, đạo đức, lối sống  tích cực trong đoàn viên, học sinh. Thông qua hoạt động hè tạo môi trường rèn luyên, trải nghiệm thực tiễn, giúp các em nâng cao nhận thức, phát huy năng lực, tích lũy kỹ năng sống để rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.

         - Tạo môi trường thực tiễn sinh động để học sinh rèn luyện, tham gia thực hiện phong trào “Học sinh3 tốt”, cống hiến và trưởng thành. Thông qua các hoạt động góp phần nâng cao chất lượng cơ sở Đoàn.

         - Nhằm quảng bá và giới thiệu hình ảnh của Nhà trường.

         -Nội dung, hình thức hoạt động hè phải vui khỏe, an toàn, thiết thực theo chủ đề của kế hoạch. Học sinh tham gia đầy đủ, tích cực trên tinh thần tự nguyện.

    II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN THAM GIA

 1. Thời gian: từ ngày 01/6/2018 – 19/8/2018
 2. Địa điểm: tùy theo từng hoạt động.
 3. Đối tượng tham gia: Đoàn viên, thanh niên Trường THPT THSP - Trường Đại học Cần Thơ.

    III. NỘI DUNG, HÌNH THỨC HOẠT ĐỘNG

 1. Nội dung

       -  Tổ chức ngày lao động tình nguyện, trồng và chăm sóc cây xanh, dọn dẹp vệ sinh quanh khuôn viên trường.

       - Tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn nhân ngày thương binh liệt sỹ 27/7.

      - Tổ chức các hoạt động tập huấn kỹ năng, vui chơi, giải trí, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao gắn với việc tổ chức hoạt động tập huấn, trò chơi dân gian.

        - Tổ chức về nguồn, tham quan di tích lịch sử cho đoàn viên tiêu biểu.

 1. Hình thức tổ chức (Đoàn viên thanh niên phải tham gia ít nhất 03 hoạt động trong các hoạt động; đối với đoàn viên khối 12 tham gia ít nhất 01 hoạt động)

STT

Thời gian

Hoạt động

Phân công phụ trách

Ghi chú

1

30/6/2018

- Giáo dục truyền thống yêu nước, ý nghĩa hoạt động Hè.

- Dọn dẹp vệ sinh môi trường.

Tất cả thành viên BCH

Thứ 7

2

15/07/2018

- Thăm mẹ VN Anh hùng.

- Viếng nghĩa trang liệt sỹ.

Tất cả thành viên BCH

Chủ nhật

3

22/7/2018 (dự kiến)

- Tổ chức về nguồn: Đà Lạt (3 ngày 3 đêm)

- Tất cả thành viên BCH

Đăng ký tự do

4

19/8/2018

- Trò chơi lớn chào đón tân học sinh Khóa 07.

Tất cả thành viên BCH

Chủ nhật


    IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ KINH PHÍ

 1. Thành lập Ban chỉ đạo hè
  • Trưởng ban:

ThS. Nguyễn Văn Kham         

Bí thư Đoàn trường

 • Phó Trưởng ban:

1.

ThS. Quan Văn Út

Phó Bí thư Đoàn trường

2.

Th.S Nguyễn Thanh Thúy

Thường vụ Đoàn trường

 • Thành viên:

1.

Đ/c Phan Hà Giang

UV. BCH Đoàn trường

2.

Đ/c Võ Hoàng Bảo

UV. BCH Đoàn trường

3.

Đ/c Trương Thúy Vy

UV. BCH Đoàn trường

4.

Đ/c Huỳnh Minh Trang

UV. BCH Đoàn trường

5.

Đ/c Nguyễn Ngọc Thảo Quỳnh

UV. BCH Đoàn trường

6

Đ/c Đào Thị Mỹ Duyên

UV. BCH Đoàn trường

7.

Đ/c Lê Phú Tài

UV. BCH Đoàn trường

8

Đ/c Nguyễn Khánh Đạt

UV. BCH Đoàn trường

 1. BTV đoàn trường:

       - Xây dựng kế hoạch Hè năm 2018, giữ nhiệm vụ thường trực BCĐ Hè, chủ động tham mưu cho BGH trường trong việc tổ chức các hoạt động cho học sinh trong hè.

       - Tổ chức các sân chơi vui khỏe, giải trí lành mạnh, các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng cho đoàn viên học sinh cùng tham gia.

        - Tổ chức kiểm tra, điểm danh sỉ số học sinh tham gia sinh hoạt Hè tại trường và địa phương nơi cư trú.

 1. Chi đoàn lớp, đoàn viên, học sinh:

        - Phối hợp với GVCN vận động đoàn viên tích cực, tình nguyện tham gia sinh hoạt Hè đầy đủ.

        - Phân công nhiệm vụ từng thành viên trong chi đoàn thực hiện theo sự phân công của BCĐ Hè cấp trường.

       - Học sinh tham gia sinh hoạt hè đầy đủ, BCĐ Hè chỉ giải quyết đối với những trường hợp đặc biệt (phải có đơn xin phép của PHHS kèm theo).

        - Mỗi buổi tập trung sinh hoạt Hè, bí thư chi đoàn lớp điểm danh sỉ số lớp và báo cáo với BCĐ.

       - Kết quả tham gia sinh hoạt Hè sẽ là một trong những căn cứ để xem xét rèn luyện đoàn viên ở học kỳ 1 của năm học 2018 – 2019.

 1. Kinh phí

       - Dự kiến kinh phí từ Trường THSP là1.500.000 đồng dành cho hoạt động 4.

       - Riêng hoạt động 2 và 3 sẽ do các cá nhân là đoàn viên-thanh niên tự đóng góp. Cụ thể:

          + Hoạt động 2: dự kiến 30.000đ/học sinh.

          + Hoạt động 3: dự kiến 2.300.000 đồng/học sinh.

Trên đây là kế hoạch Tổ chức hoạt động Hè cho đoàn viên, thanh niên năm 2018 của Đoàn trường THPT Thực hành Sư phạm. BCĐ Hè cấp trường đề nghị tất cảđoàn viên-thanh niên khối 10, 11 và 12 trường THPT THSP tích cực phối hợp và tham gia đầy đủ các hoạt động Hè theo kế hoạch nêu trên. Trong quá trình thực hiện có thắc mắc liên hệ các đồng chí trong BTV Đoàn trường: đ/c Nguyễn Văn Kham (SĐT: 0937.191.005), đ/c Quan Văn Út (SĐT 0917.53.51.54), đ/c Nguyễn Thanh Thúy (SĐT: 0913.99.88.66).

                                                                                                            BCH ĐOÀN TRƯỜNG

Nơi nhận:                                                                                                  BÍ THƯ

-Đoàn trường ĐHCT  (báo cáo);                                                                  (Đã ký)

-BGH, Chi bộ (báo cáo);                                                                   Nguyễn Văn Kham

-BTV, BCH (thực hiện);

-GVCN, Học sinh (thực hiện);

-Lưu: VP.

XÁC NHẬN CỦA BGH

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Trần Văn Minh

Thông tin mới

Câu lạc bộ

Bản đồ

Số lượt truy cập

874256
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
402
3354
4723
874256

Trường THPT Thực hành Sư phạm
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 02923.734758 - 02923.734759
Email: thptthsp@ctu.edu.vn