KẾ HOẠCH

Tuần sinh hoạt tập thể đầu năm học 2019-2020

 

Căn cứ Quyết định số 1673/QĐ-UBND của UBND TP. Cần Thơ V/v Ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020;

Căn cứ Công văn số: 1918 - ngày 25 tháng 7 năm 2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Cần Thơ về việc hướng dẫn “Tuần sinh hoạt tập thể đầu năm học 2019-2020”;

Thực hiện Kế hoạch hoạt động năm học 2019-2020 của BGH Trường THPT Thực hành Sư phạm;

BCH Đoàn Trường THPT Thực hành Sư phạm xây dựng kế hoạch “Tuần lễ sinh hoạt tập thể đầu năm học 2019-2020” như sau:

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU

  1. Mục đích

- Giúp học sinh đầu khóa làm quen với môi trường học tập mới, tiếp cận với các điều kiện về cơ sở vật chất, điều lệ, quy chế, nội quy, quy tắc ứng xử và các quy định khác của nhà trường. Tạo nên môi trường giáo dục thân thiện, tích cực, an toàn và hiệu quả; tạo tình cảm, niềm tin của học sinh đối với trường, lớp, thầy cô và bạn bè;

- Nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của học sinh trong việc thực hiện chủ trương, chính sách, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của ngành Giáo dục;

- Tạo sân chơi đầu năm vui tươi bổ ích, qua đó giúp học sinh hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm của mình đối với gia đình, nhà trường và xã hội;

- Thông qua các hoạt động tập thể để nâng cao nhận thức của học sinh về truyền thống nhà trường, rèn luyện một số kĩ năng cần thiết trước khi bước vào năm học mới, môi trường học tập mới thông qua các hoạt động tập thể; tạo môi trường học tập thân thiện, tích cực và hiệu quả cho học sinh, nhất là học sinh lớp 10;

  1. Yêu cầu

- Việc tổ chức “Tuần sinh hoạt tập thể đầu năm học 2019-2020” phải phù hợp với điều kiện nhà trường, đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi học sinh; tạo được niềm tin cho học sinh và không khí vui tươi, phấn khởi trong nhà trường;

 - Các hoạt động cần phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, tự quản của học sinh, gắn với các hoạt động chung đầu năm học của nhà trường;

- Cần có sự chỉ đạo, hỗ trợ và phối hợp của cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, đại diện các thế hệ học sinh của trường, …

II. NỘI DUNG CÔNG VIỆC

KHỐI

THỜI GIAN

ĐỊA ĐIỂM

NỘI DUNG

PHỤ TRÁCH

GHI CHÚ

KHỐI 12

 

 

7h30 đến 10h30 thứ 2 ngày 5/8/2019.

 

Phòng học của lớp 12

- GVCN nhận lớp và làm quen.

- Sinh hoạt về Nội quy nhà trường, định hướng học tập, thi cử, thi đua học tập và rèn luyện trong năm học.

- Tổ chức biên chế lớp học.

Thầy Út, GVCN khối 12

Chú ý SH chi tiết về nội quy học sinh, hoàn thành tổ chức biên chế lớp CN.

15h00 đến 17h00 thứ 2 ngày 5/8/2019.

 

Phòng học và sân trường.

* Lao động toàn trường:

- Vệ sinh và dọn dẹp, sửa chữa màn cửa, trang trí phòng học.

- Làm cỏ và quét dọn khuôn viên nhà trường.

Thầy Khánh, GVCN khối 12

Điểm danh HS vắng.

7h30 thứ 3 ngày 6/8/2019

Trung tâm học liệu

Làm thẻ HS và tham quan TTHL

Thầy Lê Tấn Phong

Chỉ dành cho HS mới chuyển trường và mất thẻ HS.

14h00 thứ 4 ngày 7/8/2019

Văn phòng nhà trường

Thử size đồng phục cho HS Nữ khối 12 và HS Nữ mới chuyển trường.

Cô Mơ và GV được phân công

 

14h00 thứ 5 ngày 8/8/2019

Văn phòng nhà trường

Thử size đồng phục cho HS Nam khối 12 và HS Nam mới chuyển trường.

Cô Mơ và GV được phân công

 

16h00, thứ 5, 08/08/2018

 

Sân trường THPT THSP

 

Tập nhảy dân vũ.

 

Thầy Phong – Đoàn TN

Điểm danh HS vắng

13h30 thứ 6 ngày 9/8/2019

Hội trường Khoa Sư Phạm

Tập huấn kỹ năng trò chơi lớn.

Thầy Út - Đoàn TN

Mỗi lớp 12 cử 10 HS tham gia.

7h30 đến 11h00 Thứ 7 ngày 10/8/2019

Hội trường Khoa Sư Phạm

Kỹ năng tư duy giải quyết vấn đề, quản lý thời gian hiệu quả.

Mời Đoàn trường ĐHCT và thành viên BCH.

Điểm danh HS vắng

7h00 đến 12h00 Chủ nhật ngày 11/8/2019

Sân trường THPT THSP

Trò chơi lớn chào đón HS khối 10

BCH Đoàn trường + Đoàn Khoa Sư Phạm

HS toàn trường.

KHỐI 11

7h30 đến 10h30 thứ 2 ngày 5/8/2019.

 

Phòng học của lớp 11

- GVCN nhận lớp và làm quen.

- Sinh hoạt về Nội quy nhà trường, định hướng học tập, thi cử, thi đua học tập và rèn luyện trong năm học.

- Tổ chức biên chế lớp học.

Thầy Út, GVCN khối 11

Chú ý SH chi tiết về nội quy học sinh, hoàn thành tổ chức biên chế lớp CN.

15h00 đến 17h00 thứ 2 ngày 5/8/2019.

 

Phòng học và sân trường.

Lao động toàn trường:

- Vệ sinh và dọn dẹp, sửa chữa màn cửa, trang trí phòng học.

- Làm cỏ và quét dọn khuôn viên nhà trường.

Thầy Khánh, GVCN khối 11

Điểm danh HS vắng.

7h30 thứ 3 ngày 6/8/2019

Trung tâm học liệu

Làm thẻ HS và tham quan TTHL

Thầy Lê Tấn Phong

Chỉ dành cho HS mới chuyển trường và mất thẻ HS.

14h00 thứ 4 ngày 7/8/2019

Văn phòng nhà trường

Thử size đồng phục cho HS Nữ khối 12 và HS Nữ mới chuyển trường.

Cô Mơ và GV được phân công

 

14h00 thứ 5 ngày 8/8/2019

Văn phòng nhà trường

Thử size đồng phục cho HS Nam khối 12 và HS Nam mới chuyển trường.

Cô Mơ và GV được phân công

 

16h00 đến 17h30, thứ 4, 07/08/2018

 

Sân trường THPT THSP

 

Tập nhảy dân vũ.

 

Thầy Út - Đoàn TN

Điểm danh HS vắng

13h30 thứ 6 ngày 9/8/2019

Hội trường Khoa Sư Phạm

Tập huấn kỹ năng trò chơi lớn.

Thầy Út - Đoàn TN

Mỗi lớp 11 cử 10 HS tham gia.

7h30 đến 11h00 Thứ 7 ngày 10/8/2019

Hội trường Khoa Sư Phạm

Kỹ năng tư duy giải quyết vấn đề, quản lý thời gian hiệu quả.

Mời Đoàn trường ĐHCT và thành viên BCH.

Điểm danh HS vắng

7h00 đến 12h00 Chủ nhật ngày 11/8/2019

Sân trường THPT THSP

Trò chơi lớn chào đón HS khối 10

BCH Đoàn trường + Đoàn Khoa Sư Phạm

HS toàn trường.

Khối 10

7h30 đến 10h30 thứ 2 ngày 5/8/2019.

 

Phòng học của lớp 10

- GVCN nhận lớp và làm quen.

- Sinh hoạt về Nội quy nhà trường, định hướng học tập, thi cử, thi đua học tập và rèn luyện trong năm học.

- Tổ chức biên chế lớp học.

Thầy Út, GVCN khối 10

Chú ý SH chi tiết về nội quy học sinh, hoàn thành tổ chức biên chế lớp CN.

15h00 đến 17h00 thứ 2 ngày 5/8/2019.

 

Phòng học và sân trường.

* Lao động toàn trường:

- Vệ sinh và dọn dẹp, sửa chữa màn cửa, trang trí phòng học.

- Làm cỏ và quét dọn khuôn viên nhà trường.

* Nhảy dân vũ

HS khối 10 tập trung tại sân trường tập dân vũ

Thầy Khánh, GVCN khối 10

 

 

Thầy Út + Đoàn TN

 

Điểm danh HS vắng.

7h30 thứ 3 ngày 6/8/2019

Trung tâm học liệu

Làm thẻ HS và tham quan TTHL.

Thầy Lê Tấn Phong và GVCN

Tất cả HS khối 10

7h30 thứ 4 ngày 7/8/2019

Văn phòng nhà trường

Thử size đồng phục cho HS Nữ khối 10

Cô Mơ và GV được phân công

 

7h30 thứ 5 ngày 8/8/2019

Văn phòng nhà trường

Thử size đồng phục cho HS Nam khối 10

Cô Mơ và GV được phân công

 

7h30 đến 11h00, thứ 6, 09/08/2019.

Hội trường Khoa Sư phạm.

- Chào đón và sinh hoạt đầu khóa HS khối 10

 

 

 

- Giáo dục ATGT và Sử dụng mạng xã hội hiệu quả….

- BGH, Đoàn TN, Hội đồng SP nhà trường.

 

 

- Thầy Út + Đoàn TN

Tất cả HS khối 10 và GV toàn trường.

13h30 đến 17h30 thứ 6 ngày 9/8/2019

Hội trường Khoa Sư Phạm

- Tập huấn kỹ năng sinh hoạt tập thể và kỹ năng trò chơi lớn.

- Tập nhảy dân vũ tại sân trường.

Thầy Út - Đoàn TN và Đoàn Khoa SP

Tất cả HS khối 10

13h30 đến 17h00 Thứ 7 ngày 10/8/2019

Hội trường Khoa Sư Phạm

Giáo dục Kỹ năng sống cho HS THPT.

Mời TT Tư vấn&và hỗ trợ sinh viên trường ĐHCT

Tất cả HS khối 10

7h00 đến 12h00 Chủ nhật ngày 11/8/2019

Sân trường THPT THSP

Trò chơi lớn chào đón HS khối 10

BCH Đoàn trường + Đoàn Khoa Sư Phạm

HS toàn trường.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

  1. BCH Đoàn trường

- Lên kế hoạch tổ chức các hoạt động của tuần sinh hoạt học sinh đầu năm.

- Phụ trách quản lý, điều hành các nội dung theo dự kiến.

- Phân công từng thành viên trong BCH phụ trách từng nội dung.

  1. Văn phòng (Cô Mơ)

Liên hệ Khoa Sư phạm mượn Hội trường.

  1. Giáo viên chủ nhiệm các lớp

Theo dõi và điểm danh học sinh trong các buổi hoạt động.

  1. Ban cán sự - Ban chấp hành Chi đoàn các lớp

- Thông báo kịp thời đến các thành viên lớp mình, tham gia nhiệt tình và tích cực các hoạt động sinh hoạt đầu khóa.

 - Quản lý, nhắc nhở các HS trong lớp thực hiện tốt nội dung các buổi sinh hoạt.

  1. Kinh phí tổ chức

- Mời báo cáo viên: 3 buổi x 500.000/buổi = 1.500.000đ

- Chuẩn bị CSVC cho các hoạt động tuần sinh hoạt học sinh đầu khóa: 700.000đ

- Kinh phí tổ chức Trò chơi lớn: dự trù 3.000.000đ

Tổng kinh phí dự trù: 5.200.000Đ

Trên đây là Kế hoạch“Tuần lễ sinh hoạt tập thể đầu năm học 2019-2020” của BCH Đoàn Trường THPT THSP. Kính trình BGH duyệt nội dung hoạt động. Rất mong các bộ phận và thành viên có liên quan thực hiện đúng tinh thần trách nhiệm để tuần sinh hoạt tập thể đầu năm 2019-2020 của Trường THPT THSP thành công tốt đẹp./.

                                                                                         

          DUYỆT CỦA BAN GIÁM HIỆU

          HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 Trần Văn Minh

TM. BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TRƯỜNG

Bí thư

(Đã ký)

Quan Văn Út

 

 

 

 

Thông tin mới

Câu lạc bộ

Bản đồ

Số lượt truy cập

271225
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
131
3441
8669
271225

Trường THPT Thực hành Sư phạm
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 02923.734758 - 02923.734759
Email: thptthsp@ctu.edu.vn